J. Priedīša dainu vākums Vietalvā

Number
2595
Title
J. Priedīša dainu vākums Vietalvā
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 2,110 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
20-0Dziedat, meitas, ar manim1.1.3. Kas māca dziesmas?
21-0Skaisti dziedu dziedadama1.1.3. Kas māca dziesmas?
28-0Pavasari (Pa vasaru) ganidama (ganôs gāju)1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
46-1Bij manam kumeļam1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
60-1Rāj man' kungi, bāleliņi1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
93-0Nesmejiet jūs, ļautiņi1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
98-2Kāda mana māte bija1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
102-1Vienreiz ieva noziedeja1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
105-1Lai bēdaja bēda bēdu1.1.6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.
107-0Bēdu manu lielu bēdu1.1.6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.
128-0Dziedu, dziedu, ko es dziedu1.1.7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.
154-0Dziedadama lakstigala1.1.9. Pēdējā, dziedamā vasara bāliņos, vaiņagā.
157-0Dzied', māsiņa, esi līgsma1.1.9. Pēdējā, dziedamā vasara bāliņos, vaiņagā.
157-0Dzied', māsiņa, esi līgsma1.1.9. Pēdējā, dziedamā vasara bāliņos, vaiņagā.
191-0Dzied', māsiņa, dziedenàma1.1.11. Liela dziedātāja aizvesta tautās, kur dziesmas nemīl.
195-0Es bij' liela dziedataja1.1.11. Liela dziedātāja aizvesta tautās, kur dziesmas nemīl.
197-7Visas dziesmas aizmirsàs1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
220-1Dod, māmiņa, kur dodama1.1.13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu dziedam, un šī dziedādama tiem sūta ziņu.
224-4Uz kalniņa dziedàt kāpu1.1.13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu dziedam, un šī dziedādama tiem sūta ziņu.
224-4Uz kalniņa dziedàt kāpu1.1.13. Māte, brāļi klausās tautās aizvesto meitu dziedam, un šī dziedādama tiem sūta ziņu.
Showing 1-20 of 2,110 items.
View:
Showing 1-20 of 2,387 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000162Manuscriptdaina-000162lvNoYesNo
daina-000163Manuscriptdaina-000163lvNoYesNo
daina-000164Manuscriptdaina-000164lvNoYesNo
daina-000168Manuscriptdaina-000168lvNoYesNo
daina-000183Manuscriptdaina-000183lvNoYesNo
daina-000361Manuscriptdaina-000361lvNoYesNo
daina-000362Manuscriptdaina-000362lvNoYesNo
daina-000696Manuscriptdaina-000696lvNoYesNo
daina-000850Manuscriptdaina-000850lvNoYesNo
daina-001274Manuscriptdaina-001274lvNoYesNo
daina-001364Manuscriptdaina-001364lvNoYesNo
daina-001382Manuscriptdaina-001382lvNoYesNo
daina-001401Manuscriptdaina-001401lvNoYesNo
daina-001419Manuscriptdaina-001419lvNoYesNo
daina-001688Manuscriptdaina-001688lvNoYesNo
daina-001689Manuscriptdaina-001689lvNoYesNo
daina-001868Manuscriptdaina-001868lvNoYesNo
daina-001869Manuscriptdaina-001869lvNoYesNo
daina-001901Manuscriptdaina-001901lvNoYesNo
daina-001902Manuscriptdaina-001902lvNoYesNo
Showing 1-20 of 2,387 items.

Collector

Submitter

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.