Punku Jāņa dainu vākums Bērzonē un Dundagā

Number
2600
Title
Punku Jāņa dainu vākums Bērzonē un Dundagā
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 1,856 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
13-0Stāsti dziesmas, māmuliņa1.1.3. Kas māca dziesmas?
28-0Pavasari (Pa vasaru) ganidama (ganôs gāju)1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
30-1Man dziesmiņu trīs pūriņi1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
66-2Kas atlēca (pielēca) man jaunai1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
83-01.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
87-1Māte mani rātins rāja1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
95-0Pasakat (Pateicat) man dziesmiņu1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
106-1Daudzi bija man bēdiņu1.1.6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.
106-1Daudzi man visu bēdu1.1.6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.
112-0Kas pielēca man raudot1.1.6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.
128-0Dziedu, dziedu, ko es dziedu1.1.7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.
156-5Citu gadu šî laikâ1.1.9. Pēdējā, dziedamā vasara bāliņos, vaiņagā.
180-0Vaļa man šovasar1.1.9. Pēdējā, dziedamā vasara bāliņos, vaiņagā.
193-2Dancot gribu, skrīvèt ? gribu1.1.11. Liela dziedātāja aizvesta tautās, kur dziesmas nemīl.
195-0Es lielà dziedataja1.1.11. Liela dziedātāja aizvesta tautās, kur dziesmas nemīl.
234-1Luste, luste jaunajiem!1.1.14. Sievām un veciem ļaudīm jaunības lustes un īstie sirsnīgie dziesmu prieki aizgājuši.
234-1Luste, luste jaunajam1.1.14. Sievām un veciem ļaudīm jaunības lustes un īstie sirsnīgie dziesmu prieki aizgājuši.
252-0Zied ābele (ieviņa) pret ābeli (ieviņu)1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
252-0Zied ābele (ieviņa) pret ābeli (ieviņu)1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
275-0Trīs karogi meitu gāja1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
Showing 1-20 of 1,856 items.
View:
Showing 1-20 of 2,492 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000092Manuscriptdaina-000092lvNoYesNo
daina-000093Manuscriptdaina-000093lvNoYesNo
daina-000094Manuscriptdaina-000094lvNoYesNo
daina-000353Manuscriptdaina-000353lvNoYesNo
daina-000354Manuscriptdaina-000354lvNoYesNo
daina-000355Manuscriptdaina-000355lvNoYesNo
daina-000426Manuscriptdaina-000426lvNoYesNo
daina-000922Manuscriptdaina-000922lvNoYesNo
daina-000923Manuscriptdaina-000923lvNoYesNo
daina-000924Manuscriptdaina-000924lvNoYesNo
daina-001196Manuscriptdaina-001196lvNoYesNo
daina-001298Manuscriptdaina-001298lvNoYesNo
daina-001299Manuscriptdaina-001299lvNoYesNo
daina-001404Manuscriptdaina-001404lvNoYesNo
daina-001405Manuscriptdaina-001405lvNoYesNo
daina-001406Manuscriptdaina-001406lvNoYesNo
daina-001407Manuscriptdaina-001407lvNoYesNo
daina-001408Manuscriptdaina-001408lvNoYesNo
daina-001473Manuscriptdaina-001473lvNoYesNo
daina-001474Manuscriptdaina-001474lvNoYesNo
Showing 1-20 of 2,492 items.

Collector

Submitter

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.