Puriņu Klāva dainu vākums Vestienā

Number
2601
Title
Puriņu Klāva dainu vākums Vestienā
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 299 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
13-0Stāsti dziesmas, māmuliņa1.1.3. Kas māca dziesmas?
30-10Man bij dziesmu div' pūriņi1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
30-10Trīs pūriņi man dziesmišu1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
102-2Vien' reiziti rozes zied1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
230-4Kur ievàm tie ziediņi1.1.14. Sievām un veciem ļaudīm jaunības lustes un īstie sirsnīgie dziesmu prieki aizgājuši.
272-0Bāliņ' gāja raudadami1.2.2. Meitas pulcējās rotāt, vaj līgot, puiši klausīties un lūkoties.
377-1Ale, manu skaņu balsi1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
408-0Māte mani rātin rāja1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
408-0Māte mani gauži rāja1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
425-5Skan balsiņis (balsite) rītâ agri1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
428-8Trīcej' vēri, skanej' purvi1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
564-4Dziedataju sievu ņēmu1.2.11. Tautu dēls vēlās un māsa tam ieteic (reti liedz) ņemt dziedātāju līgavu.
564-4Dziedataju sievu ņēmu1.2.11. Tautu dēls vēlās un māsa tam ieteic (reti liedz) ņemt dziedātāju līgavu.
637-0Pārnāk zosis klēgadamas1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
637-0Pārskrien zoses klēgadamas1.3.1. Dziedot iet pie darba (sevišķi lauka darba), dziedot atvieglina darba grūtumus, jo līgsmi dzied, darbu beiguši un mājās nākdami.
734-0Ganôs dzinu dziedadama1.3.3. Dziedāšana ganos.
760-3Visas brāļa apariņas1.3.3. Dziedāšana ganos.
760-3Visas manas ganibiņas1.3.3. Dziedāšana ganos.
879-0Kur tie rūca, dunduriši1.4.3.1. Liela savu, peļ pretinieku dziedāšanu.
910-4Izgaist mana atslēdziņa1.4.3.3. Dziesma atņemta, aizmirsta, sajukuse; dziesma bez otras puses; dziesmu pietrūcis.
Showing 1-20 of 299 items.
View:
Showing 1-20 of 416 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000099Manuscriptdaina-000099lvNoYesNo
daina-000100Manuscriptdaina-000100lvNoYesNo
daina-000101Manuscriptdaina-000101lvNoYesNo
daina-000102Manuscriptdaina-000102lvNoYesNo
daina-000480Manuscriptdaina-000480lvNoYesNo
daina-000481Manuscriptdaina-000481lvNoYesNo
daina-000482Manuscriptdaina-000482lvNoYesNo
daina-000483Manuscriptdaina-000483lvNoYesNo
daina-000510Manuscriptdaina-000510lvNoYesNo
daina-001385Manuscriptdaina-001385lvNoYesNo
daina-002698Manuscriptdaina-002698lvNoYesNo
daina-002699Manuscriptdaina-002699lvNoYesNo
daina-004493Manuscriptdaina-004493lvNoYesNo
daina-004933Manuscriptdaina-004933lvNoYesNo
daina-004936Manuscriptdaina-004936lvNoYesNo
daina-005175Manuscriptdaina-005175lvNoYesNo
daina-005176Manuscriptdaina-005176lvNoYesNo
daina-005285Manuscriptdaina-005285lvNoYesNo
daina-007085Manuscriptdaina-007085lvNoYesNo
daina-007086Manuscriptdaina-007086lvNoYesNo
Showing 1-20 of 416 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.