Teodora Ragovska dainu vākums Bauskā

Number
2608
Title
Teodora Ragovska dainu vākums Bauskā
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 103 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
234-4Dziedat, meitas, kam ir luste1.1.14. Sievām un veciem ļaudīm jaunības lustes un īstie sirsnīgie dziesmu prieki aizgājuši.
1010-0Labak dziedu kājaudama1.5. Par dziedāšanu dažādos sevišķos atgadījumos.
2258-3Kaķišam bērns nomira2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
3671-3Tik vien bija labu ļaužu2.2.2.11. Dažādas dziesmas par brāli un māsu.
3738-3Es pastara mātes meita2.2.3.2. Mantošanas tiesības un mantojums.
4796-0Kas nemina to zāliti2.3.6. Valodas, paļas, nicināšana.
5348-0Šņorè mani, māmuliņa2.4.2.1. Slaiks un garš, sīks un mazs, zems un druknis, ete. augums.
5590-0Balti ziedi laukmalê (laukmalâ)2.4.3.1. Dažādi drēbju gabali, un apģērbs un rota vispār.
5715-1Meitas mani nepazina2.4.3.1. Dažādi drēbju gabali, un apģērbs un rota vispār.
6100-4Saule vija vaiņadziņu2.4.3.2. Vaiņags.
6876-0Nebēdà, māmaļiņa2.4.5.5. Darba tikums, šķirība.
6876-0Nebēdà, māmuliņa2.4.5.5. Darba tikums, šķirība.
7120-0Citas meitas villu vērpa2.4.5.8.2. Vērpšana.
7218-0Adu cimdus, adu zeķes2.4.5.8.5. Ada cimdus, zeķes.
9442-1Danco, kaķi, uz akmeņa2.4.7.1. Meitu dziesmas.
9815-2No tālienes es pazinu2.4.7.1. Meitu dziesmas.
10291-0Maza, maza ābelite2.4.7.1. Meitu dziesmas.
10297-7Melna čūska zīdu vilka2.4.7.1. Meitu dziesmas.
10644-2Nama jumtu sen redzeju2.4.7.1. Meitu dziesmas.
11170-0Es redzeju tautas meitu2.4.7.2. Puišu dziesmas.
Showing 1-20 of 103 items.
View:
Showing 1-20 of 172 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-002754Manuscriptdaina-002754lvNoYesNo
daina-002755Manuscriptdaina-002755lvNoYesNo
daina-011413Manuscriptdaina-011413lvNoYesNo
daina-020964Manuscriptdaina-020964lvNoYesNo
daina-020965aManuscriptdaina-020965alvNoYesNo
daina-031148Manuscriptdaina-031148lvNoYesNo
daina-031149Manuscriptdaina-031149lvNoYesNo
daina-031584Manuscriptdaina-031584lvNoYesNo
daina-039063Manuscriptdaina-039063lvNoYesNo
daina-042948Manuscriptdaina-042948lvNoYesNo
daina-042949Manuscriptdaina-042949lvNoYesNo
daina-042950Manuscriptdaina-042950lvNoYesNo
daina-042951Manuscriptdaina-042951lvNoYesNo
daina-044412Manuscriptdaina-044412lvNoYesNo
daina-044413Manuscriptdaina-044413lvNoYesNo
daina-044416Manuscriptdaina-044416lvNoYesNo
daina-044417Manuscriptdaina-044417lvNoYesNo
daina-045063Manuscriptdaina-045063lvNoYesNo
daina-045064Manuscriptdaina-045064lvNoYesNo
daina-047713Manuscriptdaina-047713lvNoYesNo
Showing 1-20 of 172 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.