Ramanu Jāņa un Aleksandra dainu vākums Bērzonē un Mārcienā

Number
2610
Title
Ramanu Jāņa un Aleksandra dainu vākums Bērzonē un Mārcienā
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 1,136 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
13-0Stāsti dziesmas, māmuliņa1.1.3. Kas māca dziesmas?
80-1Lai rāj kungi, ko rādami1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
83-6Māsiņ, lēna neliecies1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
113-1Tikpat (Tas pats) man bārenei1.1.6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.
139-0Dziesmiņâ vien pazinu1.1.8. Bāreņu dziesmas.
157-0Dzied', māsiņa, esi līgsma1.1.9. Pēdējā, dziedamā vasara bāliņos, vaiņagā.
173-2Purvâ gāju dziedadama1.1.9. Pēdējā, dziedamā vasara bāliņos, vaiņagā.
192-0Dzied', māsiņa, dziedadama1.1.11. Liela dziedātāja aizvesta tautās, kur dziesmas nemīl.
238-1Vaj tadēļ veca biju1.1.14. Sievām un veciem ļaudīm jaunības lustes un īstie sirsnīgie dziesmu prieki aizgājuši.
250-3Irbe svelpe siliņâ1.2.1. Sadziedās no tālienes viens pret otru.
286-6Es dziedàt vien dziedatu1.2.3. Pulkā dziedot, viens dziesmu sācējs, teicējs, pa priekšu dziedātājs, citi līdzētāji. Vismaz divi labprāt dzied kopā.
302-0Dzied', māsiņa, ar māsiņu1.2.4. Labprāt dzied ar savējiem, jeb meklējās tos, ar kuriem balsis sader.
371-0Ak tu manu skaņu balsi (balsu)1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
382-13Vaj no elles tu izlīdi1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
428-16Skani skaņi, bērzu birzs1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
428-16Skani, skani, bērzu birze1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
431-0Trīcèt trīc ta maliņa (pusite)1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
473-1Augu niedres garumiņu1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
556-1Dziedi skaņi, maza meita1.2.10. Dziesmu skaņās klausoties, puisim dažreiz viļās: viņš atrod mazu skuķi, vaj sievu, vaj vecu māti.
564-10Ziņģataju sievu ņēmu1.2.11. Tautu dēls vēlās un māsa tam ieteic (reti liedz) ņemt dziedātāju līgavu.
Showing 1-20 of 1,136 items.
View:
Showing 1-20 of 1,332 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000103Manuscriptdaina-000103lvNoYesNo
daina-001042Manuscriptdaina-001042lvNoYesNo
daina-001103Manuscriptdaina-001103lvNoYesNo
daina-001490Manuscriptdaina-001490lvNoYesNo
daina-001491Manuscriptdaina-001491lvNoYesNo
daina-001822Manuscriptdaina-001822lvNoYesNo
daina-001898Manuscriptdaina-001898lvNoYesNo
daina-001899Manuscriptdaina-001899lvNoYesNo
daina-002032Manuscriptdaina-002032lvNoYesNo
daina-002777Manuscriptdaina-002777lvNoYesNo
daina-002778Manuscriptdaina-002778lvNoYesNo
daina-002870Manuscriptdaina-002870lvNoYesNo
daina-002871Manuscriptdaina-002871lvNoYesNo
daina-003770Manuscriptdaina-003770lvNoYesNo
daina-003941Manuscriptdaina-003941lvNoYesNo
daina-004428Manuscriptdaina-004428lvNoYesNo
daina-004429Manuscriptdaina-004429lvNoYesNo
daina-004430Manuscriptdaina-004430lvNoYesNo
daina-004431Manuscriptdaina-004431lvNoYesNo
daina-004432Manuscriptdaina-004432lvNoYesNo
Showing 1-20 of 1,332 items.

Collector

Submitter

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.