Pāvila Rozentāla dainu vākums Ēdolē

Number
2627
Title
Pāvila Rozentāla dainu vākums Ēdolē
Transcription progress
0% Complete
1% Complete
99% Complete
Showing 1-20 of 522 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
39-0Kas var dziesmas izdziedàt1.1.4. Dziesmu pūra pielocīšana un bagātība.
54-0Dziedadama vien staigaju1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
90-0Meitiņâs, māsiņâs1.1.5. Iedzimta līgsma daba un dziesmu prieki jaunībā.
109-2Lai bēdà vels par bēdu1.1.6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.
113-3Tik man bija raudajot1.1.6. Dziesmas un jautrs gars spītē bēdām, nelaimei un ļaunai dienai.
136-0Vakariņš atiedams (atnākdams)1.1.7. Ne ikreiz aiz prieka dzied, dzied sirdi remdēdams, laiku kavēdams.
150-0Trīs dziedaja, trīs raudaja1.1.8. Bāreņu dziesmas.
182-0Citu gadu vairs nenākšu1.1.9. Pēdējā, dziedamā vasara bāliņos, vaiņagā.
206-9Mana dziesmu vācelite1.1.12. Līgsmās dziesmas apklust, tautās aizejot, grūtu mūžu dzīvojot, tautām un ļaunai dienai norājot.
340-1Klausies, mana māmulite1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
357-0Rāmi, rāmi es dziedaju1.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
407-1Māte mani brēcinaja1.2.6. Skaņa, tālu dzirdama balss un koša, veikla dziedāšana pašam un citiem par prieku.
464-0Dziedu koši locidama1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
478-2Gan man, gan man šim vakaram1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
478-2Ganab, ganab šim vakaram1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
503-3Visas savas graznas dziesmas1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
509-1Vienu reizi es izgāju1.2.8. Meitas dzied, tautas kaitinot, vilinot, vaj arī izredzētam arājiņam sirdi remdējot.- Senāk dziedātājām bija jāvairās, ka tautas neuzbrūk un neaizved, nenoņem vaiņagu.
572-5Sievas vīri sievàm dzied1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
576-1Dziedat, meitas, ar manim1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
590-0Es dziesmiti izdziedaju1.2.12. Puisis (precenieks) dzied ar meitām, dzied precībās, līgaviņu lūkodams, izdziedādams.
Showing 1-20 of 522 items.
View:
Showing 1-20 of 583 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000671Manuscriptdaina-000671lvNoYesNo
daina-000809Manuscriptdaina-000809lvNoYesNo
daina-001264Manuscriptdaina-001264lvNoYesNo
daina-001265Manuscriptdaina-001265lvNoYesNo
daina-001436Manuscriptdaina-001436lvNoYesNo
daina-001497Manuscriptdaina-001497lvYesYesNo
daina-001792Manuscriptdaina-001792lvNoYesNo
daina-001853Manuscriptdaina-001853lvNoYesNo
daina-001854Manuscriptdaina-001854lvNoYesNo
daina-002057Manuscriptdaina-002057lvNoYesNo
daina-002389Manuscriptdaina-002389lvNoYesNo
daina-002390Manuscriptdaina-002390lvNoYesNo
daina-004233Manuscriptdaina-004233lvNoYesNo
daina-004355Manuscriptdaina-004355lvNoYesNo
daina-004922Manuscriptdaina-004922lvNoYesNo
daina-005938Manuscriptdaina-005938lvNoYesNo
daina-005939Manuscriptdaina-005939lvNoYesNo
daina-006105Manuscriptdaina-006105lvNoYesNo
daina-006106Manuscriptdaina-006106lvNoYesNo
daina-006396Manuscriptdaina-006396lvNoYesNo
Showing 1-20 of 583 items.

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.