Friča Brīvzemnieka dainu krājums

Number
2736
Title
Friča Brīvzemnieka dainu krājums
Transcription progress
0% Complete
0% Complete
100% Complete
Showing 1-20 of 1,174 items.
ThumbnailUnit numberTitleCategories 
  
4070-02.3.1. Sava māte un sveša māte (pamāte, saimniece, vīra māte); sērdienīšu, kalponīšu grūtais mūžs un asaras; vispārīgas raudu dziesmas.
344-01.2.5. Dažāda balss skaņa, sīka un rupja, līgsma un sēra, un dažāda balss locīšana dziedot, līgojot un gavilējot.
27336-02.9.1. Uz slimības un miršanas gultas.
13595-102.5.1.1.4.1. Brālis iet pēc mātes vaiņaga, kas tai laupīts.
27339-02.9.1. Uz slimības un miršanas gultas.
161-01.1.9. Pēdējā, dziedamā vasara bāliņos, vaiņagā.
16967-02.5.2.7.5.2. Aun kājas.
12419-02.4.7.3. Citu ļaužu (mātes, māsas, brāļa, meitu vaj puišu draudzes) padomi un brīdinājumi, sevišķi lūkošanās un precības ziņā; vispār izteikti novērojumi un spriedumi par jaunekļu savstarpēju satiksmi.
24343-02.5.2.15.6. Noņem vaiņagu.
4778-2Ābeliti, vēja lauztu2.3.6. Valodas, paļas, nicināšana.
2360-1Adiet, meitas, ko adiet2.1.2.2.2. Par māju lopiem un meža zvēriem: āzīti, avenu, briedi, buku, ezi, govi, kaķi, ķēvi un kumeliņu, kuņu, lāci, lapsu, peli, zaķi, sesku, vāveri, vilku, cauni, cūku.
17250-0Ai (Vai), māmiņa mīļa, balta2.5.2.7.9.1. No tēva, mātes.
24352-0Ai, ai, manu vainaciņu2.5.2.15.6. Noņem vaiņagu.
2545-0Ai, ai, zvirbuli, kad jemsi sievu?2.1.2.2.3. Par putniem: balodi, bezdelīgu, dzeguzi, dzērvi, dzeni, gaigalu, gaili un vistu, griezi, gulbi, irbi, kaiju, ķīvīti, ķikutu, kraukli, lakstīgalu, medni, paipalu, pūci, pupudzi, raudavu, žagatu, zīli, un žubi, sniedzi, zosi, strazdu, zvirbuli,
21590-0Ai, aitiņ, vilniņ' tavu2.5.2.13.4.2.2. Panāksnieku dziesmas.
15313-0Ai, araja māmuliņa2.5.1.2.14.2. Tēvs, māte, brāļi atvēl tautām meitu, resp. māsu, dažreiz pret viņas pašas gribu.
34388-0Ai, baltà māmuliņa10. Nerātnās dziesmas.
30437-0Ai, caunite, vāverite3.5.1. Medniecība.
30724-0Ai, dzeltana cielaviņa3.6.1. Zvejniecība, kuģniecība.
24739-3Ai, galviņa, man' galviņa2.5.2.15.10. Dažādi apcerējumi mičojot un pēc mičošanas.
Showing 1-20 of 1,174 items.
View:
Showing 1-20 of 1,490 items.
ThumbnailTypeNumber of fileLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
  
daina-000159Manuscriptdaina-000159lvNoYesNo
daina-000160Manuscriptdaina-000160lvYesYesNo
daina-000161Manuscriptdaina-000161lvNoYesNo
daina-000300Manuscriptdaina-000300lvNoYesNo
daina-000301Manuscriptdaina-000301lvNoYesNo
daina-000302Manuscriptdaina-000302lvNoYesNo
daina-000584Manuscriptdaina-000584lvNoYesNo
daina-000828Manuscriptdaina-000828lvNoYesNo
daina-001604Manuscriptdaina-001604lvNoYesNo
daina-001839Manuscriptdaina-001839lvNoYesNo
daina-001840Manuscriptdaina-001840lvNoYesNo
daina-001841Manuscriptdaina-001841lvNoYesNo
daina-001914Manuscriptdaina-001914lvNoYesNo
daina-001915Manuscriptdaina-001915lvNoYesNo
daina-001946Manuscriptdaina-001946lvNoYesNo
daina-002199Manuscriptdaina-002199lvNoYesNo
daina-002509Manuscriptdaina-002509lvNoYesNo
daina-002686Manuscriptdaina-002686lvNoYesNo
daina-002687Manuscriptdaina-002687lvNoYesNo
daina-002688Manuscriptdaina-002688lvNoYesNo
Showing 1-20 of 1,490 items.

Collector

Submitter

Map legendWe use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.