RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Garoza Primary School
Keywords
Transcriber Ilona123
Finished Yes
Approved No
Corrected 2018-03-20 20:41:09
Transcription Garozā 1. maijā 1925.g.
Cien. kolēģe!
Nosūtu jums manu skolēnu savāktās zinģes.
Viņas rakstītas mājās un tādeļ tās lielas kļūdu daudzums.
Ir ieraksīti ari daži dzejoļi, bet tos nevarēju nosūtīt, jo tad arī daža laba zinģe būtu jāatstaj mājā. Zinģes gan atkārtojas , bet te nav norakstīšana vainīga. Tās ir mūsu apvidū izplatītās. 
                                                                                                                                                                                                                                   H.Beirovska

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.