RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Garoza Primary School
Keywords
Transcriber Kirmis
Finished Yes
Approved No
Corrected 2018-05-17 10:49:33
Transcription Šāviens norīb, viņš krīt

Klusa nakts, svēta nakts.
Gaisma aust, rozes plaukst
Slava jums kritušiem varoņiem
Atriebties iesim mēs slepkavam
Mūžam jums dzīvot ne mirt.
Mūžam jums dzīvot ne mirt.

10


Ziņģe

Viss ir joks, par visu smejies
Laid lai citi raud un vaid
Jā tev patīk pakavējies
Bet jā nētik projam laid.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.