0003-Garozas-pamatskola-02-0103
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Updated2021-10-09 18:12:24
Transcription (text)

1353

Ar prātu padara vairāk, nekā ar spēku.

1354

Kas runā sēj, kas klausās pļauj.

1355

Kas daudz runā, daudz melo.

1356

Slinks kā pelau [pelavu] maiss. Dzirdētas no tēva. 57. g. v.
Tautas dziesmas.

1357

Bērziņ tavu kuplumiņu
Līdz pašai zemītei!
Māmiņ, tavu labumiņu
Līdz mūžiņa zemītei.

1358

Apdziest mana uguntiņa
Nomirst mana māmuliņa
Uguntiņu iepūtīšu
Māmuliņu neuzcelšu.

1359

Tek saulīte vakarā,
Iet māmiņa vecumā;
Steidziet bērni, jautājiet
No māmiņas padomiņu.
Dzirdētas no mātes 47 g. v.

1360

Tec Laimīte tu papriekšu,
Es tavās pēdiņās.
Man nav savas māmuliņas
Kas Laimīti novēleja.

1361

Acis dara izbijās
Rokas darba nebījās
Rokas darba nebījās
Zinājās padarot

1362

Neviens mani aizrunāja
Neviens mani aidziedāja [aizdziedāja]:
Man' māmiņa šūpojusi
Lakstīgala[s] šūpulī.

1363

Šūpo mani māmuliņa
Vālodzītes šūpulī.
Lai es loku valodiņu
Kā locīja vālodzīte.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Garoza Primary School
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.