RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Arvīds Aizsils
Keywords
Transcriber Magdalina
Finished Yes
Approved Yes
Corrected 2019-02-28 14:54:37
Transcription

9

Apkārt kalnam linus sēju,
Apkaustītu kumeliņu,
Uz rudeni atvedīšu
Ar kurpēm sprēdējiņu

9a variants


----------
----------
----------
Ar kurpēm plūcējiņ`,
Lubānā uzrakst.

10

Pilni purvi baltu bērzu,
Nava āres ozoliņu.
Pilna sēta svešu ļaužu,
Nava mana bāleliņa. 

11

Oši vien, kļavi vien,
Kur tie āres ozoliņi?
Sveši tautu bāleliņi,
Kur tie mūsu ciema puiši? 

12

Kur tu augi, smuks puisīti,
Kad es tevi neredzēju?
Es uzaugu uz akmeņa
Dziļā jūŗas dibenā.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.