1640-Janis-Alberts-Jansons-01-0002
TranscriberAnna9
Completed
Accepted
Updated2018-07-04 09:54:05
Transcription (text)[1640]   1–4

1

Rožu vārdi.
Jezus brauc pa ūdeni, un pa sausu zemi tureja trīs Rozes iekš rokas viena brauca otra zvēreja, treša pazuda, iekš ta vārda Dieva ta Tēva un ta Dēla un ta svēta gara Amen

2

Asins apturešanas vā[rdi]
Trīs birgeļi izgāje un satik[..] Kungu Jezu Kristu, Jezus K[ristus] sacija, jūs birģeli kur jūs [..] mēs meklejam vienu Dieva zāli kurš priekš visam vainem, tas ir kurš nesarkst kurš nepamst un kurš netek un kas pušumus nedar, iekš ta vārda Dieva ta Tēva [un] ta Dēla un ta svēta gara
Amen
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Jānis Alberts Jansons
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.