0935-Arvids-Aizsils-16-0112
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Arvīds Aizsils
Keywords
Transcriber Anna9
Finished Yes
Pārbaudīts No
Corrected 2018-11-09 20:59:29
Transcription A. Aizsila krājums
[935]
14704–14807
Tautas dziesmas.
Uzrakstījusi
M. Karpovs-Ziemelis.