0935-Arvids-Aizsils-16-0113
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Arvīds Aizsils
Keywords
Atšifrēja Anna9
Finished Yes
Pārbaudīts No
Corrected 2018-11-09 21:06:14
Atšifrējums Tautas dziesmas no Kārsavas pagasta, Kaskānu ciema.

14704

1. Var pazeit tū celeņi,
Kur bōreņim nūtacāts:
Bosas kōjas, dziļi pādi,
Pylni gaudu asareņu.

14705

2. Soka sauleite lākdama,
Kas tī raud ustobā?
Sauleit, raud borineiši,
Naseņ myra mōmuleņa.

14706

3. Kas īdeve bōreņam
Dorgas drābes gabaleņi?
Ni tēteites pierciejeņa,
Ni māmeņas šiviejeņas.