Ak26-Alvila-Kalniesa-dienasgramata-05-0116
TranscriberDagnijaUdre
CompletedYes
AcceptedNo
Updated2021-11-27 10:49:19
Transcription (text)226.
15. VIII. 36. Šorīt nav spožs laiks, tomēr varu sēdēt laukā zem liepas. Ķeršos tūlīt pie n vārdiem. Vakar tos sakārtoju pirmo reiz - вчернп.
Vēstule no Gaigalu Jāņa. Atbild uz manu viendienējo. Saka, ka neesot zinājis par 550 rbļ. lielo manu aizdevumu Gaigalu vajadzībām, citādi spēka gados būtu mēģinājis nolīdzināt. Būs jāatbild un jāpaskaidro. -
Kartiņa no Aņas. Igaunijas ceļojums esot patīkams. - Pēcpusdienā m. apciemoja viņas bij. skolas biedrene pie Rimšām - Mērija Hiršmaņa kdze, dz. Bērmane. Vakarā uz mazu brīdi bija Jofes kgs ar kdzi. - Kdzi nebiju redzējis kā no 22. III, kad gāja prom. Atspirgusi.
16. VIII. 36. Ķeguma spēkstacijas būves priekšdarbi uzsākti. - Šodien no rīta bija kā uz lietu, pēc noskaidrojās. Tagad pēc p. 12 saule. Doņītis bija domājis ar Liepiņa Ainu izbraukt uz Vecāķiem, bet nebrauca nedrošā laika pēc, aizgāja pie Ainas tāpat.
Klausījos dziesmu dienas atklāšanu un daļu koncerta Jaunpilī (Kurzemē), arī Melnalkšņa referātu par Jaunpili. - Laiks labs diezgan. - Darbojos ar vārdiem. Bija vecais Pāna kgs.
17. VIII. 36. Sēdēju paviljonā un darbojos ar p vārdu kārtošanu. Pienāca Liepkalns. Iebraucis Rīgā kārtot savas nošu lietas, apmeklēja arī mūs. Vienmēr vēl strādā un pūlas ar visu neredzēšanu. Brauca uz Jelgavu un no turienes uz Platoni, kur prof. Plāķim esot jaunsaimniecība. - Atkal bija Balodis. Garlaicīgs viesis. -
Vēstule no Žulīša. Pa Liepāju ejot labi. Bijis ciemā Kl. Jānis 2 x. Diez kā nu atlabis. Solījies arī mūs Rīgā apciemot. Kārtoju vārdus ar pa. Liels burts!
227.
18. VIII. 36. Zem liepas vējiņš, ienācu strādāt paviljonā. Saule, bet nav vairs karsts. - Sākšu nu zvejot p vārdus. Sēdēju un darbojos ar saviem vārdiem, te atnāk Blankas kdze. Izrunājāmies visi trīs daudz un dažādi, sirsnīgi un atklāti par viņas radiem. Līnai būšot kāzas oktōbrī laikam - ar kādu ārstu Zastrovu vai Castrovu, kas no tēva esot vācietis, bet no mātes krievs un pie tam arī pareizticīgs. Tātad nu Veidemaņiem būs četri znoti - katrs savas tautības, īsta internacionāle. Treijs esot īsts hitlerietis. Igaunis Vīks un latv. Blanks esot lieli draugi, bet vēsi ar vācieti Tr. Īsts Bābeles tornis. Bl. kdzes apciemojums bija ļ. patīkams, visu dienu man liels prieks par to. Solījās vēl atnākt, varbūt pēc Tamsāres "Zemes u. mīlestības." Sēdējām paviljonā, bet projam ejot viņas bija ar m. istabā - paskatīties Maijucīša portreju. - Laiks vienmēr jauks.
19. VIII. 36. Vakar p. 6.45 p. p. atbrauca abi olimpiādes dalībnieki. Tos sagaidīja milzums ļaužu. Bija radio pieslēgums. - Šorīt atkal laiks ļ. jauks. Silts. Sēdēju paviljonā kādas 5 st. Zvejoju p vārdus. Tiku cauri ar pie. Kārtoju citus. Darba daudz, bet tas interesants. Varbūt iznāks kas labs un oriģināls un arī derīgs. Darba griba liela, tā vien liekas, ka jāsteidzas, lai padarītu nodomāto, bet nodomu tik daudz! Tāpēc ar' jāsteidzas. Pret vakaru lasīju atkal "Mērn. l."
20. VIII. 36. Ne visai spožs, bet labs laiks. Vējiņš. Sēžu atkal paviljonā. - Kartiņa no Lillijas. Esot vesela. Tiku cauri burta p vārdiem. Bija liels pūliņš.
Šodien Grīziņkalna stadionā iešanas u. c. sacensības. Esot 10 km uzvarējis kāds Jarevnickis, pavisam jauns -
Transcribe text
RepositoryAutobiography Collection
CollectionDiaries of Alvils Kalnietis (Klēbahs)
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.