0017-Rigas-otra-vidusskola-01-0015
TranscriberIlze Amanda Zakrevska
Completed
Accepted
Updated2019-06-04 22:11:48
Transcription (text)

15)
Svētu rītu ganos gāju
lielu skādi padarīju:
noganīju bralim pļavu
tautu dēlam rudzu lauku.
16)
Es biju liela nebēdniece
ne par vienu nebēdāju
vaj bij pļava, vaj labība
visur cauri ganīdama.
17)
Svētu rītu ganos gāju
miglu tinu kamolā
kad ierauga sveši ļaudis
ar migliņu aizlaidos.
18)
Nāburgs savus lepnus puisus
ceļa malā izkaisījis
mūsu meitas saņemūšas [saņēmušas]
sakārnīšus domādamas.

Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Riga Secondary School No. 2
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.