Bb43-Jurjanu-Andrejs-01-0012
RepositoryKrišjānis Barons Society
CollectionFolk music materials of Andrejs Jurjāns
Keywords
Transcriber SilvijaBLS
Finished Yes
Pārbaudīts Yes
Corrected 2017-10-28 17:16:30
Transcription 6. Kas tai gultā iekšā guļ
Kā var tas but? (Kā priekšējos pantos atjaunošana tāpat izdarama)
7. Tas ir vienis karaviris,
Kā var tas but?
8 Saiņos tīts un sabakstits.
Kā var tas but?
9 Skrotes, lodes, braļi masas
Kā var tas but?
10. Zobens viņu istais tevs
Kā var tas but?
11. Plinte viņa ista mate
Kā tas var but?
Plinte viņa ista mate,
Tas var gan notikt.

Kraukļu Dauzotos
210. 

57

Sarkan mana alus glaze
Lidz pašam dibenam.
Skaista mana ligaviņa
Lidz pašam vecumam.

58

Plūci puķes, pini kroņus,
Taupi savu vainadziņ.
Taupi savu vainadziņ
Priekš negantas vira mates.

59

Vira mate vilku mate
Atdod manu vainadziņ.
Es atdošu tav deliņ
Kuru dienu gribedam.
Vaj piektdien, vaj sestdien
Vaj svetdienas vakara?

60

211.
Mana, mana man sieviņa, :ll
Kā ti sila vaverite. :ll
Ta izrakta audekliņu :ll
Kā to zāles gabaliņu :ll