1685-Vandzenes-pamatskola-01-0011
TranscriberUna Smilgaine
CompletedYes
AcceptedYes
Updated2021-05-11 12:13:36
Transcription (text)Tautas dziesmas.

91

Ai māsiņas zeltenītes,
godājiet arājiņu.
Arājam pilnas kurpes,
zelta ziedu pievirušas.

Teicēja: Taiga Gulbis 10 g.v.

92

Govgans kalnā,
cūkgans lejā.
Govgans kalnā,
vējš pūš biksēs.
cūkgans lejā,
siltā saulē.

Teicēja: Taiga Gulbis 10 g.v.

93

Čudi, rudi, Miķelīt,
vakar kāvu sivēniņ.
Paldies saku Miķeļam,
par to tauku sivēniņ.

94

Man actiņas degtin dega,
svešu ļaužu istabā.
Melni logi, melni galdi,
melnas logu palodzītes

Teicējs: Fr. Gulbis. 30 g.v.

95

Iestādīju ozoliņu,
pie bāliņa vara vārtu.
Kad iziešu tautiņās,
pieminēs bālēliņi.

96

Iet Laimiņa ar māmiņu
pār pagalmu runādamas.
No tālienes nepazinu,
kura mana māmuliņa.

Teicējs: Fricis Gulbis. 30 g.v.Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Vandzene 6-year Primary School
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.