0497-Anonims-01-0005
TranscriberKirmis
CompletedYes
AcceptedYes
Created2021-07-20 13:33:29
Updated2021-07-20 13:39:09
Transcription (text)no gultas un ieraudzījis savu mazo bērnu šūpulī guļam, viņš to pārplēsa pa vidu pušu un tad devās savu sievu meklēt. Aizskrējis uz klēti, bet nevarēja tikt iekšā, jo tā bija aizslēgta ar krusta atslēgu. Redzēdams, ka viņš nevar tikt iekšā, viņš ņēma baļķus un aizkŗāva aiz durvīm. Tad viņš uzkāpa uz jumtu, cerēdams tur sievai pietikt, bet tūdāļ padziedāja gailis, un viņš palika uz jumtu sēdot. Sieva nevarēdama tikt ārā, sāka kliegt pēc palīdzības, jo viņa dzirdēja, ka caur sētu brauc cauri ceļa vīri. Tie dzirdēja palīga kliedzienus un devās raudzīt. Piegājuši atrada, ka klēts durvis aizkrautas ar baļķiem un ka mežsargs tup uz jumtu. Vispirms atkŗāva baļķus
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionFolklore collected by anonymous person
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.