0150-Buramvardi-02-0048
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Latvian Charms
Keywords
Items#LFK-150-397
#LFK-150-398
Transcriber LigaB
Finished Yes
Pārbaudīts No
Corrected 2018-11-09 12:40:10
Transcription

397

Priekš Mēnes Sērdzibas
Tīra Tīras N. Miesas Tīra tīra Šī Dvēsele Dieva Engels Šo Sērdzibu Pārspēs ar Varu še tad pārskrien Engeli Aiznesis Dieva Vārda Visas Sērdzibas glābs tevi Un Visu Sērdzibu izdeldes Ka Vecu Mēnesi un lai Sakalst ka veca Pura niedra Amen Dievs Aukstais [Augstais] dziede Sērdzibu Amen, Dievs Svētais Stiprais Dziede Sērdzibu Amen Dievs Svētais Žēligais dziede Sērdzibu Amen Dievs Svētais Mūžigais Dziede Sērdzibu Amen,

398

25, Priekš Sirds Sāpēm
Jēzus Vārds Tava Sirdi N. Krūšu Dzīvibas Sirds Sirds Krūšu Sāpes Jēzus Vārda izdilst Ka Vec [Vecs] Mēnes lai 
Sakalst Ka Veca Pura Niedra Amen Dievs Aukstais [Augstais] Stāv Tam Cilvekam Klāt Amen Amen