Ak198-Marijas-Berzinas-atminas-01-0287
TranscriberBiruta Ēķe
Completed
Accepted
Updated2021-09-15 10:43:28
Transcription (text)-269-
savas mājas uz riteņiem, jo viņi drīz atgriezīšoties un jaunos saimniekus padzīšot no "savām" zemēm! Par šo brīdinājumu latvieši gan smējās, tomēr kas var zināt, ko kurš domāja. Vairums jaunsaimnieku gan ielika zemē lielas pūles: lauki bija labi apstrādāti, pamazām sacēla visas vajadzīgās ēkas, viens otrs izveidoja labu ganāmpulku. Un dažs labs sāka pārspēt vienu otru vecsaimnieku, sevišķi tos, kuru mājās nebija paša darba spēka - bērnu.
Tika nodibināts arī kara zaudējumu atlīdzības fonds, kur daudzi pieteica savas prasības, - vai mājas bija nopostītas vai ne... Kuras mājas gan vairāk bija iznīcinātas kā mūsējās, taču tēvs zaudējumus neuzdeva un atlīdzību neprasīja. Kādēļ - grūti pasacīt. Viņš nevienam savu rīcību nepaskaidroja, ne ar vienu par savām prasībām necīnījās. Tāds nu bija viņa dzīves veids. Kāds miera un pazemības gars, kas neļāva viņam ar pilnu krūti gāzties pēc sava labuma. Par to māte viņu grauza vēl ilgi jo ilgi. Un nevar sacīt, ka ar šo nerunīgo vīru mātei būtu bijušas vieglas dienas.
Bet kad augu lielāka, sāku pasauli - sevišķi to mūsu pagasta dižvīru valstību- iepazīt, man šķita, ka tēvam tomēr bija taisnība, viņš zināja, ko dara. Jo atlīdzības piešķiršanas likums runāja par karadarbībā nopostītām ēkām: sabombardētām, nodegušām, ienaidnieka iznīcinātām. Mūsu mājas nebija nopostījuši ne kara uguns, ne svešs ienaidnieks. Mūsu pašu tautas locekļi tās bija izlaupījuši un nodedzinājuši malkā. "Atprasi no tiem, kas tavu mantu paņēmuši!" Tēvs juta, ka viņu vēl izsmies, un, protams, prasību noraidīs. Ka daži saimnieki, kam viss stāvēja kā bijis, jo paši bijuši mājās, tomēr saņēma lielas naudas summas? Vispirms sadzēra krogū, pēc tam viens otram liecināja kā pa šņori, to zināja arī tie spriedēji. Tēvs to neprata. Nemūžam nebūtu to darījis. Tādēļ viņš klusēja, un nesa pats savu postu.-
Vienu tēvs tomēr izdarīja: pieteica prasību pēc zirga.
Transcribe text
RepositoryAutobiography Collection
CollectionMemories by Marija Bērziņa
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.