1730-Rigas-Latviesu-biedriba-21-0079
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of the Scienctific Committee of the Riga Latvian Society
Keywords
Transcriber LigaB
Finished Yes
Pārbaudīts No
Corrected 2018-10-12 13:00:39
Transcription 257.

52049

Masiņ, zelta drostaliņa
Tev jaiet tautiņās
Bralit vaska rituliti
Kam tautam atveleji.
258.

52050

Maza, maza mus masiņa
Ka ezara rauduvite
Tadu auda audekliņu
Ka ezara [ezera] ledutiņ.
259.

52051

Mazajam bralitim
Sadraboti matu gali
Nedrīkst kungi vardu saukt
No vagares bildnat.
260.

52052

Mamin mani taļu deva
Solij želi neraudat.
Nesmu [Neesmu] kajas apavuse
Sak mamiņa žel' raudat.
261.

52053

Miedziņš mani kaitinaja
Aiz   erkuli    tupedams
Ņem mamiņa berza rīksti
Dzen miedziņu žagaros.
262

52054

Maci mate tadu darbu
Kadu darbu es nemaku
Maci mani šatrakstit
Triju višu audekliņu

52055

Ko tautieti darisim
Abi tadi nemakoši
Tu nemaki striķu vīt
Es trinita audekliņu.
263

52055 a

Mate mani balsinaja
Ka balto linu sauju
Tautas mani melninaja
Ka melno kajas autu
264

52056

Māte mani ganos raida
Nedod baltu vilainišu [villainīšu]
Lai stav govis laidaros
Ka vilaines [villaines] puriņā.
265.

52057

Maza maza abelite
Pieci zelta aboliši
Div iedeva bralitim
Tris es pate patureju
Par to vienu zirgu pirku
Par to otru novadiņu
Par trešo aboliti
Nopirkos arajiņu.
266.

52058

Meža sarga dveselite
Sausas egles galiņā
Tur ta kliedza, tur ta sauca
Tas ta gaida darba dienu
267.

52059

Mazajam brālitim
Tam masiņas gauži žel
Skaita naudu birst asaras
Tautu galda galiņā.
268.

52060

Mauc braliti piķa cimdus
Ņem to kraupi dancinat
Laj ta kraupe nepielip
Pie tavam rociņam
269.

52061

No talienas es pazinu
Slinka puiša arumiņu
Ne puķite neziedeja
Slinka puiša arumā
270

52062

No talienas es pazinu
Kur ved tautu serdieniti
Pakaļ naca miļa Mara
Dzipariņus metadam.
271.

52063

Ko nelieti lakstojies
Gar man košu vaiņadziņ
Tava barda utu pila [pilla]
Man sudraba vaiņadziņš