0005-Lejasciema-Kalna-pamatskola-0014
TranscriberIlze Garda
Completed
Accepted
Updated2015-12-14 12:56:46
Transcription (text)

21, 5

I) Izskaitāt jauni puiši,
Cik zvaigznīšu debesīs?
Cik zvaigznīšu debesīs,
Tik meitiņu vaiņagā.

21, 6

II) Vaiņag manu vaiņadziņ,
Kur tu tāļu nolīgoji?
Triju kungu zemīt gāji,
Ceturtāji nolīgoji.

21, 7

Cielaviņa gludgalvīte,
Uz ezera velējās.
Zīda kreklis, zelta vāle,
Sidrabota veleknīte.

21, 8

Pērkons spēra avotā,
Līdz pašam dibenam.
Tur nospēra saules meitu
Zelta kannu mazgajot.

Pantiņi ar dažādu saturu.

22, 9

Dūrenieši velna bērni,
Aiz kalniņa cūkas slauc.
Cits cibiņā, cits vāciņā,
Cits uz maizes garoziņas.

22, 10 

Es to savu bāleliņu,
Gadu klēpi sanēsaju.
Vakar dzima kumeliņš
Šodien tek kājiņām.

22, 11

Vecis tēvs ganos gāja,
Grēku vien padarīja.
Teleniņi pļavu rok,
Cūkas ēd siena kaudzi.

22, 12

Balt aitiņa jūru brida
Sidrabiņa radziņiem
Pretim nāk Rīgas kungi
Siekiem naudu mērīdami.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Kalns Primary School in Lejasciems
Keywords
Items#LFK-5-21-5
#LFK-5-21-6
#LFK-5-21-7
#LFK-5-21-8
#LFK-5-22-9
#LFK-5-22-10
#LFK-5-22-11
#LFK-5-22-12

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.