0023-2538b
TranscriberAija Joņina
Completed
Accepted
Updated2019-12-05 12:04:55
Transcription (text)

[23]

2538

Ar krūmiem apaugušais laukums pie Pobreņča Veselibas avota, kur tauta gāja svētkos priecajās, dziedaja, dejoja, ligoja, gāja rotalās un ziedoja veselibas avotoi. Starp krūmiem dazas apkoptas, ar izškiliotām pazarēm ieviņas.
Fotogr. K.Bukums 1925 g. jūlijā

Skat.aprakstu 13 lappuse -148.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Kārlis Bukums
Keywords
ItemsDescription of the photo

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.