0023-5414b
TranscriberAija Joņina
Completed
Accepted
Updated2019-12-05 12:14:00
Transcription (text)

5414

Sīmanēnu Svētozols Gaujas labajā krastā, Valmieras pag. pie Sīmanenu mājas, apm. 12 verstes no Valmieras pa Gauju uz augšu.
Kā dzird, ozols aizdedzināts ļaunprātīgā, (resp. aiz vieglpratibas) nolūkā 1922.g. pavasarī.
Iz K.Bukuma kolekcijas
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Kārlis Bukums
Keywords
ItemsDescription of the photo

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.