1748-Ainazu-pamatskola-2-0016
TranscriberPENKA
Completed
Accepted
Updated2016-02-25 18:05:21
Transcription (text)Teiceja Karlīne Kalniņš 51. g. v.
Ainažu pag. "Līčos"
Tautas dziesmas.
Tautas dziesmās - tautas gars, tautas īpašības, viņas dvēsele. Tautas dziesmas lasot, mēs nākam pie atziņas, ka tā stingri tikumiga, smalkjūtīga, ar lielu daiļuma sajēgu un cilvēku un dabas novērošanu apdāvināta tauta.

1432

1. Dziesma mana padziedāta,
Neba mana darināta;
Vecu ļaužu darināta,
Manis jauna padziedāta.

1433-1434

2. Labāk, brāļi, padziedam,
Nekā niekus runājam:
Kur dziedāts, tur palika.
Valodiņa tālu gāja.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Ainaži 6-year Primary School
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.