0910-Davis-Ozolins-01-0007
TranscriberAivars Troska
CompletedYes
AcceptedNo
Created2016-11-22 14:39:45
Updated2016-11-23 11:16:11
Transcription (text)182. Pirksti.

145

Kam gari pirksti, tas liels zaglis.

146

Kad pirksti rūss, tad dabujot miroņa drēbes cilāt.

147

Kad pirksti rūsot, tad tiekot drīz miroņa drēbes jācilā.

148

Pirkstus šā skaita jeb nosauc no īkšķa sākot: "Utubunga, kreimalaiška, garais sīmanis, zeltiņš, pīpiņš jeb pikusits."
186. Pupi.

149

Kad meitām puiši pupus taustot vecā mēnesī, tad tie izkrītot, kad jaunā , tad nē.

150

Kad meitas maizes kukuļa galu ēdot, tad lieli pupi tiekot.

151

Ne kaza bez ragiem, ne meita bez pupiem.

152

No piekstas gala nevarot puisis ēst, tad tiekot sieva ar tupiem pupiem.

153

Ja meitas piekstu laiza, tad tad viņām augot pupi tupiem galiem.
188. Roka.

154

Kad uz rokas blusa, tad dabū dāvanas.

155

Ja kāds grib, lai tā roka būtu tik spēcīga, ka varētu slimības atņemt, tad lai pavasara ziedu laikā uzmeklē kukaiņu tārpiņu pūlīšus un trijdeviņus no tiem ar roku izjauc.

156

Kam pie rokas salikšanas krīt labās rokas īkšķis zem kreisās rokas īkšķa, tad dzīvojot sieva par valdnieci.

157

Kam smaga roka esot, tas dabūjot atraitni par sievu.

158

Kad ēdamā traukā rokas mazgājot, tad rokas atskabargājot.

159

Kam rokām gari pirksti, tas zaglis.

160

Kad blusa uz rokas, tad laime.

161

Laimīgu roku cilvēks dabujot, ar kuru kurmi žņaudzot.

162

Ar kuru roku cilvēks kurmi nožņaudzis, tā esot ļoti laba daudz vainas dziedināt, tūškus apspaidot, vātis apriebt.
190. Zobi.

163

Tik cik garš cilvēks tanī reizē, kad kad viņam zobi krīt, tik daudz tas vēl augot, kamēr tanī vietā jostas vieta tiekot, kurā zobi krituši.

164

Kuram cilvēkam zobu saknes ar četrām starām, tas esot sirdīgs.

165

Kad zobi izkrītot, tad vajagot sviest uz krāsns un trīsreiz sacīt: "Circen, še tev mani kaula zobi, dod man tu dzelzs zobu."
192. Zods, šods.

166

Kam tievi zoda gali, tie sirdīgi cilvēki.
197. Sirds.

167

Tev jau tīra suņa sirds.

168

Tev jau sirds mīksta kā autskals /vecs lupatiņš/.
201. Slinkums.

169

Kad uguni kurinot, tās nevar ātri iepūst, tad vīrs vaj sieva sliņķis.
212. Žagas.

170

Kad cilvēks žagojas, tad to kur daudzina.

171

Kad stipras žagas, tad vajagot otru nejauši satraucēt, tad žagas pāriet.

172

Kad žagas raun, tad tiek no citiem daudzināts.

173

Kurus nakti guļot žagi raunot, tas debesīs daudzinājot.

174

Kad žagi sākot raut, tad tad tikai vajagot pašā pirmā reizē sacīt "vesals" tad uz reiz pārejot.

175

Kad žagas raun, tad kāds daudzina.

176

Kad žagas asi, īsi raun, tad kāds daudzina.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionFolklore collection of Dāvis Ozoliņš
Keywords
Items#LFK-910-145
#LFK-910-146
#LFK-910-147
#LFK-910-148
#LFK-910-149
#LFK-910-150
#LFK-910-151
#LFK-910-152
#LFK-910-153
#LFK-910-154
#LFK-910-155
#LFK-910-156
#LFK-910-157
#LFK-910-158
#LFK-910-159
#LFK-910-160
#LFK-910-161
#LFK-910-162
#LFK-910-163
#LFK-910-164
#LFK-910-165
#LFK-910-166
#LFK-910-167
#LFK-910-168
#LFK-910-169
#LFK-910-170
#LFK-910-171
#LFK-910-172
#LFK-910-173
#LFK-910-174
#LFK-910-175
#LFK-910-176

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.