0179-Nidera-vakums-01-0006
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Jānis Nīders
Keywords
Transcriber Zane_Bicevska
Finished Yes
Pārbaudīts No
Corrected 2018-03-07 17:59:39
Transcription 8
Ganu, ganu raibas govis
Ne tās manim piederēja;
Svešai mātei piederēja
Mans rasinas bridumiņš.

Kam māsiņa tu raudāji,
Jauna vīra dabijuse?
Kā māsiņa es neraudu
 Ne man jauna, ne man veca.

Vīra mate mani bāra,
Ka nemākot maizes cept;
Lai velns tev tā kupris augtu,
Kā tas mans maizes klaips.

Vīra māte bēdājāsi, 
Ka nemākot govis slaukt.
Lai velns tev tā zarnas čurkst
Kā man pieniņš ķipīti. 

Vīra māte mani bāra,
Ka nemākot velēties,
Lai velns tev tā mēle klaudz,
Kā man vāle velejoties.

Dod māmiņa, kam dodama,
Stabulniekam vien nedod:
Stabulnieka dēliņam,
Nedzes aug tīrumā. 

Bāliņš priekiem nevarēja,
Ka māsiņa skaista aug:
Ne tai vajag liela pūra,
Ne sēd ilgi bāliņos.

Audzēj, Laimiņ, audzēj, Dieviņ;
Brāļam gaŗas kaņepes:
Es tautiešam atsacīju,
Kaņepēs stāvēdama.

Ekur luste, ekur luste,
Kā tos manos bāliņos:
Kokles skan namiņā,
Sabulītes istaba. 

Dziedat meitas manu dziesmu,
Ņemat mani palīgā,
Sienat manu kumeliņu,
Zaļa zīda pavadā;
Ja zīdīte pušu trūka,
Klētī zelta iemauktiņi.

Man māmiņa piesacīja
Uz akmeņa nesēdēt
Akmeņam dziļa sakne,
Tālu tautas bildinās.

Lakstigala sējas putniņ,
Piecel manu arājiņu,
Jauns bij mans arājiņš
Sējas laika nezināja. 

Uja, uja, veci vilki,
Nu nes jaunus jēriņus;
Uja, uja, veci  puiši,
Nu ņem jaunas meitiņas.

Labi, labi šam laiciņam,
Kam būt visam mūžiņam;
Salocītas grožas ņēmu,
Izsukātu kumeliņu.

Nāc ārā, Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa  bērnus;
Navā daudzi līgotāju:
Viena paša ciema ļauts,
Trīsi lieli, divi mazi,
Viena veca vecenīte. 

Kas godīda Jāņa māte,
Saņem savus Jāņa bērnus,
Kas bij tāda draņķu muca,
Tā no migas nepacēlas.

Jānīts nāca nabadziņis,
Ogu sauja rociņā;
Jēkabiņš a bagāts vīrs,
Tas atnāk ar maizes klaipu.