0179-Nidera-vakums-01-0008
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Jānis Nīders
Keywords
Transcriber Zane_Bicevska
Finished Yes
Pārbaudīts No
Corrected 2018-03-19 17:24:57
Transcription Cits ir krievos, cits ir leišos,
Cits ir smilšu kalniņā.
Kas krievos, kas leišos,
Tas par gadiem sērstu nāca,
Kas ir smilšu kalniņā,
To mužam neredzēsi.

85

Aiz upītes dūmi kūpa,
Kas tos dūmus kūpināja?
Kolberģieši vardes cepa
Siļķes asti domādami. 

86

Ciema gani, velna gani,
Kuci kāra ozolā:
Saldas gaļas gribēdami,
Pie tiem sūriem kāpostiņiem. 

87

Cūku gans, pelnu rušķa,
Cūku zīda parežā;
Kā ierauga lopu ganu,
Tā iztrinca kalniņā. 

88

Divi sirmi kumeliņi
Aiz kalniņa ganījās;
Vienam bija zelta sedli,
Otram zelta iemauktiņi. 
Man jau bija nodomāts,
Kuŗam lēkt mugurā:
Tam es iešu, tam es lēkšu,
Kas ar zelta sedliem bija;
To vedīšu pie rociņas,
Kas ar zelta iemauktiņiem.
To glabāšu ar ko vest
Māsai pūru tautiņās.

89

Kad es nākšu vīra gados,
Saki ko mēs darīsim?
Sēdēsim mēs abi blakus.
Brauksim sievas radu raugos.

90

Būt zinājis neprecējies
Labāk ūpē noslīcis:
Neprecējies kā bērniņš,
Aprecējies kā lopiņš. 

91

Ar vilciņu Rīgā braucu,
Tēvam vedu tabaciņu;
Velc vilciņ raudādams, 
Kam apēdi kumeliņu.

92

Māmuliņa gauži raud
Magonīšu dārziņā:
Sveši ļaudis nolauzuši
Krūzoto magonīti.

93

Kas tur spīd, kas tur viz,
Paeglīšu kalniņā:
Tie spīd brāļa glāžu logi,
Māsas zīļu vaiņadziņš.

94

Pūru ved, puŗu ved,
Kuce tek pakaļā:
Kā kucei netecēt,
Kucens pūra dibenā. 

95

Kuŗa meita goda gaida,
Tai Laimiņa kroni pina;
Kuŗa goda negaidija,
Tai uzmeta dadža lapu.

96

Ķīsīts brauca pa ezeru,
Rakstītām kamanām;
Asarītis zirgus dzina,
Rauda tura kamaniņas.

97

Ej gulētu nesnaudusi,
Mana jauna līgaviņa;
Tev būs kauns, man būs žēl,
Lamās mana māmuliņa. 

98

Es dziedāju, gavīlēju,
Ne tās lielas lustes dēļ;
Sirdi savu remdēdama
Īsu laiku kavēdama

99

Auseklītis zvaigznes skaita,
Vai ir visas vakarā?