Bb17-Bernhards-Kasars-02-0116
RepositoryKrišjānis Barons Society
CollectionCollection of Bernhards Kasars
Keywords
Transcriber IlzeBriede
Finished Yes
Pārbaudīts No
Corrected 2018-01-12 23:13:52
Transcription

Nr.45     358

Lidija Livental 19 g.veca. Dzimtene Ļaudoniešos. Zemkope
Dziesmas uzrakstītas Laudoniešu "jokas"

1097

Slinki, slinki kaimiņpuiši
Tiem pāpuves neuzartas
Papuvīte noziedēja
Dzelteniem ziediņiem.

1098

Visi gaida Jāņu dienas
Jauni puiši negaidīja
Kārsim viņus skurstenī
Skujiņām badīsim

1099

Es pievīlu Jāņu nakti
Diženo tēva dēlu
Sniedzu baltu akmentiņu
Viņš šķiet siera gabaliņ