0891-Piemineklu-Valdes-krajums-05-0092
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Monument Council
Keywords
Transcriber Aivars
Finished Yes
Pārbaudīts No
Corrected 2019-01-24 12:49:42
Transcription [891] 68.

4190

Dg 45. 83
Šinī Latgales nomalē var novērot vēl daudz kā senlatviska. Sevišķi tas labi parādās tādos godos, kā krustībās un kāzās. Priecīgākas un dažādām senču ierašām pilnas ir kāzas. Kāzas tiek rīkotas visvairāk no ziemas svētkiem līdz gaveņam pa to starpu.

4191

Sadzeršana notiek visvairāk jaunā mēnesī. Jo lielā mērā pieturas pie senču parunas "kuru darbu sāksi dzīt aiz jauna, ar to nenotiks ļauna".

4190turp

Priekš sadzeršanas notiek vienmēr apvaicāšana. Baidas lai nepaliktu kaunā, jo jaunava var nejet un ar visu degvīnu jābrauc uz māju. Ja ir nodomājis precēties kāds tautietis, vispirms viņam jāizlūko kāda skaistule sev par līgavu. Izlūkošana notiek baznīcā vai tirgū lielākās svētdienās. Ja dēls bija izredzējis kādu no apkārtējām jaunavām sev par līgavu, tad aprunājas ar vecākiem. Ja atrod, ka viņas vecāki ir godīgi un arī viņa ir strādīga un labiem tikumiem, tad tik jāapvaicā vai ies. Apvaicāt /bildināt/ brauc jauneklis ar vecāko brāli, vai kādu tūvu radinieku. Pie apvaicāšanās tuvāk pierunājās svāts. Kad redzēja, ka piekrišana būs, jauneklis uzliek uz galda pudeli degvīna un uzaicina jaunavu un vecākus iedzert. Dažreiz apvaicāt iet kāda sieviete, kuŗa mēles nežēlo. Pie jaunuves nogājusi viņa pierunā vecākiem un viņai, cik jauneklis bagāts, labiem tikumiem un strādīgs. Lai tik ejot, viņš gribot precēt viņu meitu. Dažreiz vecāki savā starpā sarunā visu par savu bērnu kāzām. Jauneklis nebrauc pie līgavas līdz kāzām. Gadās ka viņi viens otru nepazīst, līdz pēdējai piektdienai, tad satiekas baznīcā ejot pie "spovedes" /grēku sūdzēšanas/. Pēc spovedes jaunek-