1009-Mazzalves-pamatskola-01-0030
TranscriberSanta18
Completed
Accepted
Updated2016-02-25 12:31:24
Transcription (text)Vietu nostāsti.

217

22. Durtā priede atrodās mežā. Tajā priedē kādā kaŗā kaŗavīri sadūruši ieročus.

218

23. Anītes pors (purvs). Tur kādā vecenīte ko sauca par Annīti, pie koka sēdēdama nomira.

Teicēja: Emīlija Bruģis 62 gadus veca.
Mazzalves pag. ''Krūmiņos.''

Vispārējie ticējumi.

219

24. Veca gada vakarā meitām jānostājas riņkī, pie katras sauja graudu, vidū jāielaiž gailis, no kuŗas čupiņas knābs, tā meita vasarā izies tautās.

220

25. Lielā piektdienā nedrīkstot matus sukāt, tad izkrītot.

221

26. Veca gada vakarā meitām jāiet kūtī aitas ķert, ja noķers avenu tad vasarā būs kāzas.

Tautu mīklas.

222

27. Kad dzīvs, ēd zāli - kad nomiris, maizi. (Kažoks.)

223

28. Gaŗš tēvs, gaŗa māte, bērni cits par citu augstāk. (Trepes.)

224

29. Cibiņ turp uz 1 kājas. (Sēne.)

225

30. Mazs, mazs vīriņš, zaļi svārki, melna jostiņa. (Ašķis.)

226

31. Krievu ķēve ļekas met. (Arkls.)

227

32. Visiem mīļš un patīkams, bet nevenam saredzams. (Siltums.)

228

33. Stabiņš šūnās. (Sēne.)

229

34. Kas ir starp logu un durvīm. (Un.)
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Mazzalve Primary School
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.