1009-Mazzalves-pamatskola-01-0040
TranscriberLigaB
Completed
Accepted
Updated2016-12-12 18:43:38
Transcription (text)visus Daugavas slikoņus velk liela ala. Kad jūrnieki piebraukuši tuvak, tad visi velni sabēguši pa alu iekša. Tad jūrnieki ielida ala un neredzeja ne kā, jo bija ļoti tumš [tumšs]. Tad viņi kapa no alas ara jo viņiem nebija neka līdz. Tad sedas sava kuģi un brauca atpakaļ uz mājām. Tad otrā rītā viņi paņema eročus [ieročus] un uguni un brauca uz alu. Tad jūrnieki gāja ala, iededza uguni. Viņi redzeja ka vēl tikai esot līdz pusei ala iegājuši, tad jūrnieki aizgaja līdz galam. Redzeja ka visas durvis ir no dzelzs. Viņi redzeja pa acslegas [atslēgas] caurumu kad velni kartes spelē. Jurnieki ieraudzijuši lielu caurumu vaļa, tad viņi uzkapa augšā. Viņi redzēja caurumu virs velna istabas. Jurnieki saka šaut velniem virsu. Tad velni izskrēja lauka un ieskrēja cita istaba. Jūrnieki redzēja kad ar tadiem ieročiem netiks gala. Jūrnieki kapuši no alas ara un alu kustinajuši. Nu velni ar visu alu nakuši ara, jūrnieki steigušies uz kuģi un ala ar velniem nogrima dibenā. Un brauca uz māju. Pa ceļu braukdami domaja kad velni vairs ala nedzīvošot. Otrā rītā jūrnieki redzējuši ka velni velk atkal slīkoņus ala. Tad jūrnieki brauca uz māju paņema spridzinamas bumbas un brauca uz alu. Jurnieki ielīda ala uzkapa pa caurumu, un neta [meta] bumbas iekša. Velni vienu jūrnieku ierava pa caurumu pie sevis. Jūrnieki ielika trepes un tas jurnieks izkapa malā. Tad jūrnieki nokapa zeme un pa logu redzēja ka velni slīkoņus ēdot. Tad velni norava slīkoņus no galda un paslepa, paši ieskrēja cita istabā. Jūrnieki meklēja caurumu kur ielīst, bet nevarēja atrast. Jūrnieki izkapa no alas laukā. Tad viņi redzēja kad velni alu aizkaluši ar dzelzi, tad jūrnieki saka kalt dzelzi vaļa. Tad ala saka nākt ara, tad viņi pasteidzas kuģi atbraukt no malas. Tad jūrnieki redzēja kā slīkoņi nāk no malas ārā. Kad visi slīkoņi iznaca tad ala arī iznāca. Tad jūrnieki aizbrauca uz māju. Jūrnieki domaja ka tagad vairs ala velni nedzīvos. Tad otrā rītā braukdami, redzējuši ka velni staiga pa noslīkušo alu. Un gribējuši alu atstumt atpakaļ, bet nevarējuši. Vēl tagad esot ta ala Daugavā.
(Pasaka.)
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Mazzalve Primary School
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.