0150-Buramvardi-13-0008
TranscriberLinda_Pavlovska
CompletedYes
AcceptedNo
Updated2018-07-12 14:23:25
Transcription (text)

3903

Ka zirgu noturēt!
Pilna Muiža miglas visiem kungiem acis ar miglu velnam plīst rati velnam kust zirgi ne man plist rati ne man kust zirgi. Dievs ir paligs bijislidz šim un ar palidze jo talaks.
Nometies ceļos noskaiti Tevareizu uun saki Dievs Tēvs Dievs Dēls Dievs Svētais gars nāc man palidzi

3904

Lai lopiem daudz pirceju
Ja gribi atrast drīs pirceju zirgam vai lopiem. Tas iz stāļa izvedot ņem pavadu rokā un  saki. Es tevi vēdu par mana slieksni un par tirumu un ceļu
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Latvian Charms
Keywords
Items#LFK-150-3903
#LFK-150-3904

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.