1600-LU-021-0073
TranscriberAnna9
Completed
Accepted
Updated2019-12-22 13:54:32
Transcription (text)

19112

Tumša, tumša tā eglīte,
Kur caunīte nakti guļ.
Tāļi, tāļi tais ciemiņš,
Kur aug mana līgaviņ'.

19113

Tāļi gāju sievas ņamt,
Tepat auga nāburguos.
Nu būt' mij's, ko varēj's,
Ar šejienes coukganiņ'.

19114

Māete mozu mazināja,
Tautiet's lielu lielināja.
Māete sauce coukganiņu,
Tautiet's sovu līgaviņ.
skat. 19114
Māete mozu mazināja,
Tautiet's lielu lielināja.
Māete sauce coukganiņu,
Es par sovu līgaviņu.
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of the Faculty of Philology and Phylosophy, UL
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.