0636-E-Zemitis-01-0013
TranscriberSandaS
Completed
Accepted
Updated2017-12-11 09:37:07
Transcription (text)soļu tuvumā nekā saredzēt. Pie debesīm nebija ne zvaigžņu, ne mēneša, tikai ērmīgi mākoņi tika trenkāti pa debesīm. Drošajiem jauniešiem jau dūša atslāba, bet ceļš bija vien jāturpina līdz kapsētai un no turienes jāatnes koka krusts, par zīmi, ka viņi tiešām jau bijuši kapsētā. Kapsēta bija augstā kalnā un pa tumsu bija ļoti gŗūti tikt tur augšā, jo ceļa nekāda turp nebija, bija tikai iemīta taciņa, kuŗu jaunieši jau sen bija nozaudējuši. Pēc kādu divu stundu ilgām pūlēm viņi nonāca kalna galā pie salauztas sētas, kuŗu viņi atrada, ka tas ir kapsētas žogs. tagad tikai vajadzēja tikt kapsētā iekšā, izraut kādu vecu, satrunējušu krustu un tad laisties atrāk prom. Pārkāpuši pāri žogam, visi trīs jaunieši sastinga: palika itkā gaišāks, bet tā bija tāda sajūtama, mikla gaisma. Viens no jaunēkļiem jau tvēra pēc krusta, kad visi briesmīgi iekliedzās: viņu priekšā izauga liels, balts un drausmīgs tēls, kuŗš izstiepa savu kaulaino roku. Tajā pašā brīdī visi jaunieši sajuta, ka grimst zemē, izrauties nekādi nebij iespējams, bet baltais, drausmīgais tēls nirdzīgiem smiekliem viņus pavadīja. 
Otrā rītā, nesagaidījuši trīsus jauniešus mājā, iedzīvotāji devās tos meklēt un arī atrada kapsētā: visi viņi bija pakrituši pār satrunējušu koka krustu; visi viņi bija beigti. 
Teicēja: Anna Zemītis, 64.g.v. Āraižos; noklausījies: E.Zemītis, 19.g.v. Āraižos.

106

Sveču kalna spoki.
Vecos laikos gar Sveču kalnu bijusi bailīga iešana vienam pašam. Vecie ļaudis mēdza stāstīt, ka tur neganti spokojoties. Talab arī viens pats gājējs tur gaŗām nekad negāja, jo, kas gan var zināt: ātri vien nelaibais sātans var cilvēka dvēselīti pie sevis ierakt un pakārt to savā virknē, kur jau daudz citu dvēselīšu karājas! Bet nu reiz, pa nelaimi, tā lieta iznāca drusku citādāka: kāds Rīgas kungs bija atbraucis atbraucis uz Stukmaņiem (tagadējām Pļaviņām) un tam ātri vajadzēja tikt uz Ķūģiem; viss jau nu būtu labi, nebūtu pienākusi tumšā rudeņa nakts. Zirgu nebija nekādi iespējams dabūt un nu Rīgas kungam gribot negribot
Transcribe text
RepositoryArchives of Latvian Folklore
CollectionCollection of Ernests Zemītis
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.