Girša Etkins' folklore collection of Latvian Jews

RepositoryArchives of Latvian Folklore
No.1791
Organisation
Submitted byGirša Etkins
TitleGirša Etkins' folklore collection of Latvian Jews
Description

Girša Etkins

Girša Etkins' collection of Latvian Jewish folklore holds 515 units. The collection is written down in two kinds of Yiddish orthography and translated into Latvian and Russian. It includes proverbs, sayings, beliefs, anecdotes, imprecations, swearwords, explanations of Yiddish words in Latvian, and a description of Latvian and Jewish relationship in Rēzekne.

The folklore collector Girša Etkins was born in Rēzekne in 1895. He was a teacher and translator, since 1926 he started to collect Jewish folklore. His first Jewish folklore collection was destroyed during the German occupation, but the second one was submitted to Latvian Folklore Archives at the end of 1946.

Displaying 1-519 of 519 results.
ThumbnailItem No.pp.TitleGenre 
 
1 Muša var to aiznest uz astesproverb
2 Mātei ir stikla acisproverb
3 Ja liek mutē, atrod kaulosproverb
4 Viņš nezin, kur durvis atverasproverb
5 Mirt nekad nav pa vēluproverb
6 Viņš ir gudrs priekš sevisproverb
7 Septiņi gadi vedekla mājā un nezin, ka kaķim nav astesproverb
8 Ja zvana, tad svētkiproverb
9 Kā klāj, tā guļproverb
10 Piemini eņģeli, bet nāk baznīckungsproverb
11 Mazi bērni - mazas bēdas, lieli bērni - lielas bēdasproverb
12 Kad nabags priecājas, visi to redzproverb
13 Teikts meitai, bet domāts vedeklaiproverb
14 Ņēmējs nav devējsproverb
15 Kas nāk agrāk, tas maļ agrākproverb
16 Arī lāci var iemācīt dancotproverb
17 Kad cērp aitas, jēriņi drebproverb
18 Sev abas acis, lai tikai viņam vienaproverb
19 Uz rītdienu lai dievs gādāproverb
20 Arī nelaimē laime vajadzīgaproverb
Displaying 1-519 of 519 results.
View:
Displaying 1-203 of 203 results.
ThumbnailTypeFile codeLanguagesTranscription (text)MetadataTranscription (music) 
 
 
Manuscript1791_000_001lvYesNot yetNot yet
Manuscript1791_000_002lvYesNot yetNot yet
Manuscript1791_000_003lvNot yetNot yetNot yet
Manuscript1791_000_004lvNot yetNot yetNot yet
Manuscript1791_000_005lvNot yetNot yetNot yet
Manuscript1791_000_006lvNot yetNot yetNot yet
Manuscript1791_000_007lvNot yetNot yetNot yet
Manuscript1791_000_008lvYesNot yetNot yet
Manuscript1791_001yi, lv, ruYesYesNot yet
Manuscript1791_002yi, lv, ruYesYesNot yet
Manuscript1791_003yi, lv, ruYesYesNot yet
Manuscript1791_004yi, lv, ruYesYesNot yet
Manuscript1791_005yi, lv, ruYesYesNot yet
Manuscript1791_006yi, lv, ruYesYesNot yet
Manuscript1791_007yi, lv, ruYesYesNot yet
Manuscript1791_008yi, lv, ruYesYesNot yet
Manuscript1791_009yi, lv, ruYesYesNot yet
Manuscript1791_010yi, lv, ruYesYesNot yet
Manuscript1791_011yi, lv, ruYesYesNot yet
Manuscript1791_012yi, lv, ruYesYesNot yet
Displaying 1-203 of 203 results.