Lauma Juliana Sloka

Name
Lauma Juliana Sloka
Summary
Lauma Juliana Sloka (1891–1960) – mākslas vēsturniece, vēsturniece, arhīvu darbiniece. Studējusi mākslas vēsturi Maskavas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē (līdz 1916). Strādājusi par arhivāri Valsts arhīvā (1920–1944). Kara laikā emigrējusi uz Vāciju, kur piedalījusies Latviešu centrālās komitejas bēgļu dzīves arhīva veidošanā, vēlāk izceļojusi uz ASV. Uzrakstījusi divas senākajam posmam veltītas mākslas vēstures grāmatas (1922, 1934), sakārtojusi un izdevusi "Vidzemes draudžu hronikas" (3 sēj., 1925–1927) un "Kurzemes draudžu hronikas" (3 sēj., 1928–1934), presē publicējusi rakstus par mākslas vēsturi. Apbalvota ar Triju Zvaigžņu V šķiras ordeni (1936).
Quotations
"Latvijā viņa ar tādu pašu enerģiju ķērās pie darba Valsts archīvā, kur viņai bij uzticēta svarīgākā daļa, senraksti pergamentos, pa lielai daļai no Bruņniecības archīva. Ģenealoģiskiem pētījumiem un latviešu dzīves studijām neatsveramas bija vecākās draudžu grāmatas. Lauma Sloka publicēja Latvijas Valsts archīva rakstos 1925.—1934. g. sešos sējumos Vidzemes un Kurzemes draudžu chronikas, kā arī rakstu virkni periodikā."
Straubergs, Kārlis. Mirusi vēsturniece Lauma Sloka. Latvju Vārds, Nr. 19 (28.07.1960)
Work

Grāmatas

1922: Mākslas vēsture I: Senā māksla. Rīga: A. Gulbja apgādībā
1925–1927: Vidzemes draudžu chronikas, 3 sēj. Rīga: Valsts archīva izdevums
1928–1934: Kurzemes draudžu chronikas, 3 sēj. Rīga: Valsts archīva izdevums
1934:
Mākslas vēsture II: No senkristīgās līdz baroka mākslai. Rīga: A. Gulbja apgādībā

Raksti par mākslu

1920: Rafaels Sancio (1483–1520). Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 12, 554.–562. lpp.
1923: Islama māksla. Arābi. Latvijas Vēstnesis, Nr. 182, 20. aug., 335.–336. lpp.; Nr. 187, 25. aug., 344. lpp.
1924: Gotika (XIII – XV g.s.). Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 7, 38.–45. lpp.

Birth time/place09.12.1891
Līksnas pagasts
Līksnas pagasts, Daugavpils novads
Residence1920 – 1944 (Date is approximate)
Rīga
Rīga

1952 – 1960
Santa Barbara
Santa Barbara, California
EducationUnknown – 1916
Maskava
Moscow, Russia

Studē Maskavas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē

Working place1920 – 1944
Rīga
Rīga

Strādā par arhivāri Valsts arhīvā

Emigrated1944 – 1945
Čehoslovākija
Czechia, Slovakia

Dodas līdzi no Rīgas evakuētajiem Valsts arhīva dokumentiem


1945 – 1950
Bavārija
Bavaria, Germany

Uzturas latviešu bēgļu nometnē


1950 – 1952
Pensilvānija
Pennsylvania, USA

Pārceļas uz ASV

Place/time of death26.06.1960
Santa Barbara
Santa Barbara, California
Rewards
1936
The Order of Three Stars
V šķira

Map legend

Showing 1-9 of 9 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Līksnas pagasts
(Līksnas pagasts, Daugavpils novads)
09.12.1891Birth time/placeParish
2Santa Barbara
(Santa Barbara, California)
1952 - 1960ResidenceCity
3Rīga
(Rīga)
1920 - 1944ResidenceCity
4Santa Barbara
(Santa Barbara, California)
26.06.1960Place/time of deathCity
5Čehoslovākija
(Czechia, Slovakia)
1944 - 1945EmigratedCountry
6Pensilvānija
(Pennsylvania, USA)
1950 - 1952EmigratedRegion
7Bavārija
(Bavaria, Germany)
1945 - 1950EmigratedRegion
8Maskava
(Moscow, Russia)
1916EducationCity
9Rīga
(Rīga)
1920 - 1944Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.