Jānis Pārstrauts

Illustration
Name
Jānis Pārstrauts
Personal information
PĀRSTRAUTS Jānis (arī Pārstrautu Jānis; 1851.10.IX Bauskas pag. Dirdes muižā - 1929.4.IV Jelgavā, apbed. Rīgā, Meža kapos) - mācītājs un literāts.
Dz. rentnieka ģim. Māc. Jelgavas latv. un vācu Annas bazn. sk. (1861-64), reālsk. (1864-68), ģimn. (1869-72). Nobeiguma eksāmenus nolicis Liepājas Nikolaja ģimn., ar pārtraukumiem (slimības dēļ) stud. teoloģiju Tērbatas univ. (1874-92). Studiju gados piedalījies Tērbatas latv. vakaros. No 1892 mācītājs Volgas vācu kolonistu draudzē Saratovas gub. Nauheimā, no 1908 - Liepājā, Annas draudzē, no 1911 - Vārmes draudzē. 1920 kļuvis akls, no 1921 dzīv. Ģintermuižas patversmē Jelgavā.
Ar P. vārdu 1881 iznāca brošūra "Domas par tautiskās dzejas nodibināšanu", kurā J. Lautenbahs aizstāvēts pret kritiķu uzbrukumiem un izvērsta polemika ar Kalninieku (M. Kaudzīti) par lit. vērtēršanas kritērijiem, latv. tautas pasaules uztverē balstītas dzejas izveidi un formu. Iespējams, ka darba īstais aut. ir J. Lautenbahs.
L. Knope E. Latviešu literatūras kritika XIX gs. otrajā pusē. R., 1962.
R. Briedis
Birth time/place10.09.1851
Dzimis Bauskas pagasta Dirdes muižā.
Place of death04.04.1929
Jelgava
Jelgava
Burried
Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Jelgava
(Jelgava)
04.04.1929Place of deathPilsēta

:Category is not given

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.