Heronims Tihovskis

Name
Heronims Tihovskis
Additional names
Tichovskis
Summary
Heronims Tihovskis (1907-1991) - Dr. philol., profesors, literatūrkritiķis, gara kultūras darbinieks, spējīgs literāts, jaunatnes audzinātājs, grāmatu autors un izdevējs, preses darbinieks. Daudz rakstījis par valodas un vēstures jautājumiem latviešu, angļu, vācu un krievu periodiskos izdevumos.
Personal information
Dzimis zemnieku ģimenē.

Precējies ar Annu Mariju Tihovsku (dzimusi Eisaka).
Quotations

Par Heronima Tihovska personību

"Allaž nosvērts, stalts un lietisks, apbruņots ar plašām zināšanām, šīs zinātniekam raksturīgās iezīmes viņš pratis apvienot ar mākslinieciskas iejūtas siltumu, kas viņa darbīgajam mūžam piešķirs īpašu garīgas nobleses spožumu."

K. R. Pa mūža gadu kāpnēm. Laiks, 1957, 21. sept.

Work
Literārās darbības sākums meklējams jau studiju gados vai pat vidusskolas laikā Ludzā pie žurnāla Vita Nostra. Studiju laikā viņš uzrakstīja zinātnisku apceri par sava dzimtā Pildas pagasta izloksnēm, kas tika publicēta Filologu biedrības izdevumā.
1939:
Kultūras fonda balva par Latgales skolu vēsturi. Tam sekoja grāmata "Kāzu paražas Latgalē". Arī trimdā saņēmis apbalvojumus par literāri zinātniskiem darbiem.
Brīvās Latvijas laikā recenzijas, apceres parādījās gan Latgales izdevumos "Jaunais Vārds", "Latgolas Vārds", "Jaunā Straume", žurnālā "Straume", kā arī Rīgas izdevumos "Sējējs" u. c. Viņa rosme preses laukā turpinājās arī trimdā līdz pat mūža pēdējām dienām.
Publicējis rakstus angļu valodā slavistikas žurnālos ASV un Anglijā, kā arī "Books Abroad" par slāvu un baltiešu kultūru un literatūru.

1927-1932: Kārļa Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcas" (rediģējis un papildinājis Jānis Enzelīns) līdzstrādnieks.
1936-1940: "Latviešu konversācijas vārdnīcas" līdzstrādnieks.
"Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīcas" (1942, 1944) redakcijas locekle (1942).
Studiju gados un vēlāk bijis arī Latviešu folkloras krātuves līdzstrādnieks.
Latgaliešu skolotāju biedrības un citu Latgales organizāciju biedrs, Latgales kultūras universitātes lektors. Publicējis brošūru "Sociālisms" (1931).
1962-1982: "Latvju enciklopēdija" Kanādas redaktors.

Darbības folkloras vākšanā

1925-1939: Pildas pagastā un Rīgā pierakstījis tautasdziesmas, mīklas, ziņģes, sakāmvārdus un parunas, ticējumus, buramvārdus un tautas ārstniecības aprakstus, rotaļas - 1484 folkloras vienības. Vākums glabājas Latviešu Folkloras krātuvē, skat.: Heronima Tihovska folkloras vākums

Rosīgi darbojās Toronto latviešu sabiedriskajā un kultūras dzīvē.
LNAK Kultūras un izglītības nozares vadītājs, Kultūras fonda priekšsēdis.
1954-1960: Preses
biedrības Kanādas kopas priekšsēdis; aktīvi piedalījās Kanādas latviešu katoļu apvienības darbā.
Parallēli visam tam
turpināja studijas Toronto universitātē slavu un ģermāņu valodās, sagatavojoties profesūrai.
ASV
aktīvi piedalījās sabiedriskā dzīvē; bija Kultūras fonda loceklis u. c.

1976: pensionējās un atgriezās Toronto; tur arī aizritēja viņa mūža visdarbīgākie un ražīgākie gadi.
Kopš 1953: kopā
ar savu dzīvesbiedri Annu nodibināja grāmatu apgādu "Astra", kur viņš bija literārais redaktors un faktiskais idejiskais vadītājs. Apgāds laidis klajā ap 20 grāmatu, kas bija nopietna rakstura izmeklēti izdevumi, starp tiem arī bīskapa Jāzepa Rancāna dzīves rakstu kopojumu divos greznos sējumos ar Heronīma Tichovska plašāku apceri.

Birth time/place22.09.1907
Potorova
Potorova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads

EducationPildas pagasts
Pildas pagasts, Ludzas novads

Mācījies krievu tautskolā.


1922
Ludzas pilsētas skola
Ludza
Ludza, Ludzas novads

1926
Ludzas ģimnāzija
Ludza
Ludza, Ludzas novads

Tolaik Ludzas valsts ģimnāzija; 1926. gadā beidzis mācības.


1926 – 1935
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Pabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.


1946 – 1949
Bonnas Universitāte
Bonna
Bonn, North Rhine-Westphalia

Studēja ģermāņu filoloģiju; beidza studijas ar Dr. philol. grādu.

Working placeRēzekne State Business School
Rēzekne
Rēzekne
Skolotājs

1934 – 1939
Ludzas ģimnāzija
Ludza
Ludza, Ludzas novads

Skolotājs.


1939
Rīga
Rīga
Izglītības ministrijā Tautskolu vicedirektors.

1939 (Date is approximate)
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts
Rīga
Rīga

Redaktors.


1945 – 1950 (Date is approximate)
Detmolda
Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany

Latviešu ģimnāzijas vadītājs.


1950
Kanāda
Canada
Strādājis kā tulks un kā padomdevējs ārpusskolas izglītības jautājumos Ontario Izglītības ministrijā.

1960 – 1967
Storsa
Storrs, Mansfield, Connecticut, United States
Profesors Konektikutas universitātē (University of Connecticut, UCONN).

1967 – 1976
Grīnsboro
Greensboro, North Carolina, United States

Profesors krievu un vācu valodā Grīnsboro universitātē, Ziemeļkarolīnā.

Participation in organisations Studentu korporācija "Lacuania"

Filistrs.


Latviešu preses biedrība
Toronto
Toronto, Ontario, Canada
LPB Kanādas kopas biedrs.
Emigrated1950
Kanāda
Canada
No bēgļu nometnes Vācijā izceļoja uz Kanādu.
Place/time of death20.11.1991
Toronto
Toronto, Ontario, Canada

Buried
Rewards
1936
Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija par rakstu "Svētku un svinamo dienu parašas Latgalē".

1978
Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par literāri zinātniskiem rakstiem.

Map legendShowing 1-17 of 17 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Potorova
(Potorova, Isnaudas pagasts, Ludzas novads)
22.09.1907Birth time/placeVillage
2Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
20.11.1991Place/time of deathCity
3Kanāda
(Canada)
1950EmigratedCountry
4Pildas pagasts
(Pildas pagasts, Ludzas novads)
(Not set)EducationParish
5Ludza
(Ludza, Ludzas novads)
1922EducationCity
6Ludza
(Ludza, Ludzas novads)
1926EducationCity
7Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1926 - 1935EducationBuilding, house
8Bonna
(Bonn, North Rhine-Westphalia)
1946 - 1949EducationCity
9Detmolda
(Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany)
1945 - 1950Working placeCity
10Storsa
(Storrs, Mansfield, Connecticut, United States)
1960 - 1967Working placeVillage
11Grīnsboro
(Greensboro, North Carolina, United States)
1967 - 1976Working placeCity
12Kanāda
(Canada)
1950Working placeCountry
13Rēzekne
(Rēzekne)
(Not set)Working placeCity
14Ludza
(Ludza, Ludzas novads)
1934 - 1939Working placeCity
15Rīga
(Rīga)
1939Working placeCity
16Rīga
(Rīga)
1939Working placeCity
17Toronto
(Toronto, Ontario, Canada)
(Not set)Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.