Līvija Akurātere

Name
Līvija Akurātere
Pseudonym
E. Kalniņš
Connections
Ieva Akurātere - Daughter
Personal information
AKURĀTERE Līvija (dz. Pečaka; 1925. 23.IX Rīgā) - teātra zinātniece, rakstniece, habilitētā mākslas dokt. (1995).
Dz. telegrāfista ģim. Beigusi Rīgas 5. vsk. (1945). Stud. LVU Filol. fak. (1945-48), beigusi LPSR Valsts Teātra inst. (1950). Strād. par lit. daļas vad. Dailes t-rī (1951-53), Jaunatnes t-rī (1964-65). Strād. Kultūras min-jā, laikr. "Rīgas Balss". RS drāmas konsultante, Tautas kinoaktieru studijas mākslin. vad. Rīgas kinostudijā (1965-67). Kopš 1968 Ljas ZA Val. un lit. institūta zin. līdzstr. (Teātra, kino un mūzikas daļas vad. 1985-92). Pasniedzēja LVK Teātra fak,. Ljas Kultūras akad. (kopš 1952 lasījusi lekcijas t-ra vēst.). Ljas Kultūras akad. prof. (no 1993). Teātra darb. sav. b. (1951). RS b. (1964).
Pirmā publikācija - recenzija par V. Lāča "Zvejnieka dēls" uzvedumu laikr. "Padomju Jaunatne" 1949.15.IV. A. aplūkojusi gan laikmeta nosacītās parādības t-ra dzīvē, gan aktieru un režisoru radošo individualitāti. Public. monogrāfiju "Aktiermāksla latviešu teātrī" (1983), grām. "Latviešu padomju teātra vēsture" (1-2, 1973-74) līdzautore. Sar. monogrāfijas par aktieriem un rež.: "Anta Klints" (1962), "Artūrs Filipsons" (1970), "Emīlija Viesture" (1976), "Gunārs Cilinskis" (1978), "Neparastā aktrise" (1985, par E. Bērziņu), "Dzīves izturīgie" (1988, par I. Mitrēvici un N. Mūrnieku), arī
par skatuves gleznotāju - "Rūdolfs Pīlādzis" (1985, kopā ar V. Lapacinsku).
Periodikā, almanahos, kopkrājumos public. rakstus par dramaturģiju un kinomākslu. J. Sudrabkalna prēmija (1984). Regulāri seko procesiem amatiert-ros, piedalījusies starpt. forumos par šo tēmu. Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni (1999).
A. dramatizējusi P. Rozīša rom. "Valmieras puikas" (t-rī 1957), sakārtojusi albumu "Latviešu skatuves gadsimts" (1968, kopā ar T. Vlasovu); dok. filmas "Jānis Osis" (1966) scenārija aut., tulk. no angļu val. Dž. Berija lugu "Pīters Pens" (t-rī 1976, grām. 1982), no vācu val. G.Tabori lugu "Veismanis un Sarkanģīmis" (t-rī 1994), kā arī T. Vaildera, P. Šefera un citu autoru darbus. - Ps.: E. Kalniņš.
L. Burtniece A. Teātra dzīves centrā // Cīņa, 1975, 23.IX; Dzene L. Jāņa Sudrabkalna prēmijas pirmā laureāte // LPSR ZA Vēstis, 1984, 11.
A. Vite
Birth time/place23.09.1925
Rīga
Rīga
EducationUnknown – 1945
mācījies
beidz Rīgas 5.vidusskolu

Unknown – 1950
studējis
beidz LPSR Valsts Teātra institūtu

1945 – 1948
studējis
paralēli studijām mācās Jaunatnes teātra studijā un no 1946. gada Teātra un horeogrāfijas vidusskolā; kad nodibinās Teātra institūts , tiek uzņemta 3.kursā.
LVU Filoloģijas fakultātē mākslas zinātņu nodaļā
Participation in organisations1951
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedre.

1964 – 1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre.
Travelled1972
Rostoka
Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Place/time of death26.01.2017
Rīga
Rīga
Buried28.01.2017
Apšuciema kapi
"Apšuciema kapi", Apšuciems, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113
Rewards
1984
Latvijas Rakstnieku savienības prēmija
Prēmija piešķirta par darbu "Aktiermāksla latviešu teātrī".

1999
The Order of Three Stars
IV šķira
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar Ordeņa domes 1999. gada 7. aprīļa lēmumu.

2010
Latvijas Republikas Ministru kabineta balva
Balva piešķirta par mūža ieguldījumu teātra kritikas un zinātnes attīstībā, kā arī jaunākās paaudzes un topošo profesionāļu izglītošanā.

Map legendShowing 1-5 of 5 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
23.09.1925Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
26.01.2017Place/time of deathCity
3Apšuciema kapi
("Apšuciema kapi", Apšuciems, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113)
28.01.2017BuriedCemetery
4Rostoka
(Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Germany)
1972TravelledCity
5Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1964 - 1990Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.