Anna Brodele

Name
Anna Brodele
Name at birth
Anna Elizabete Kalvišķe
Pseudonym
Anna Pūķis
Additional names
Anna Kupše
Occupations
Summary
Rakstniece Anna Brodele (1910–1981) tikusi arestēta un notiesāta par darbošanos komunistiskajā pagrīdē un nelegālās literatūras izplatīšanu. 2. Pasaules kara sākumā evakuējusies uz Jaroslavļas apgabalu, vēlāk pārcēlusies uz Ivanovu, rakstījusi dzejoļus un viencēlienus LPSR Valsts mākslas ansamblim. Pēc atgriešanās Latvijā, turpinājusi rakstīt lugas. Lugās galvenokārt tēlotas lauku dzīves pārvērtības, slavināts darbs kolhozā. Prozas darbu centrā ir sieviešu tēli, tajos prasmīgi risināti sižetiskie notikumi, patiess pārdzīvojumu tēlojums, dzīvs dialogs, taču kopumā tie ilustrē valdošās ideoloģijas uzskatus, vairāk tēlo vēlamo nekā reālo dzīvi. Rakstījusi arī stāstus bērniem un publicistiku.

Personal information
Dzimusi mežsarga ģimenē.
Beigusi Viesītes pamatskolu.
1924–27: mācījusies Jēkabpils vidusskolā.
No 1927: dzīvojusi Rīgā un darbojusies komunistiskajā pagrīdē, izplatījusi nelegālo literatūru.
1932: tikusi arestēta un notiesāta uz 3 gadiem 6 mēnešiem, sodu izcietusi Rīgas Termiņcietumā un Jelgavas cietumā.
1940–41: strādājusi VAPP tehnisko rakstu apgādā, bija laikraksta "Padomju Latvija" līdzstrādniece un žurnāla "Sarkanā Palīdzība" tehniskā redaktore.
1941: evakuējusies uz Jaroslavļas apgabalu, strādājusi kolhozā.
1942: pārcēlusies uz Ivanovu, rakstījusi dzejoļus un viencēlienus LPSR Valsts mākslas ansamblim.
1943–44: mācījusies M. Gorkija Literatūras institūtā Maskavā.
No 1944. gada rudens: strādājusi Jaunatnes teātrī par literarās daļas vadītāju, arī par redaktori Kinematogrāfijas ministrijā (līdz 1948. gadam).
Quotations
"Stāstu krājumā "Stiprie cilvēki" (1946) tēlota latviešu dzīve evakuācijā. Brodeles lugās tēlotas galvenokārt lauku dzīves pārvērtības, slavināts darbs kolhozā. Mākslinieciski šīs lugas ir vāji izstrādātas, tipiski personības kulta laika darbi ar krasu personu sadalījumu pozitīvajos un negatīvajos. Brodeles darbība prozā sākās ar garo stāstu "Marta" (1950, pirmpublicējums periodikā ar nosaukumu "Martas dienasgrāmata" 1949) par kādas meitenes ceļu uz revolucionāro kustību. Stāstam ir autobiogrāfiska ievirze. Arī romānu "Ar sirdi un asinīm" (1956, ekranizēts ar nosaukumu "Ilze") un "Uzticība" (1962) centrā ir sieviešu tēli; tajos prasmīgi risināti sižetiskie notikumi, patiess pārdzīvojumu tēlojums, dzīvs dialogs, taču kopumā tie ilustrē valdošās ideoloģijas uzskatus, vairāk tēlo vēlamo nekā reālo dzīvi, tajos īpaši akcentētas šķiriskās pretrunas, uzsvērts pozitīvo varoņu entuziasms. Romānā "Klusā pilsētiņa" (1967) tēlota mazpilsēta 30. gados, krasas šķiru pretrunas, satīriski atveidoti mantīgo šķiru pārstāvji. Viens no spilgtākajiem Brodeles darbiem ir garais stāsts "Zilais zvirbulis" (1965, čehu TV filma 1972) un tā turpinājums "Tas ir mans laiks" (1969), kurā tiešāk dokumentēta sava laika reālā dzīve. Stāsta centrā ir meitene, kas asi izjūt sabiedrībā pastāvošās pretrunas starp vārdiem un darbiem un mokoši meklē savu vietu dzīvē."

Astrīda Vite. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.
Work
1927: pirmā publikācija – dzejoļu kopa žurnālā "Domas" (10. nr.).

Lugas

"Trīs viencēlieni" (1945)
"Upesciema pavasaris" (grāmatā un teātrī 1948)
"Skolotājs Straume" (teātrī 1948, grāmatā 1949)
"Zelta druva" (grāmatā un teātrī 1949)
"Dedzīgās sirdis" (grāmatā un teātrī 1951)
"Avārija" (grāmatā un teātrī 1954)
"Dace meklē laimi" (teātrī 1955, grāmatā 1956) (dziesmuspēle)
"Nemirstīgā jaunība" (1958)
"Mana trauslā meitene" (1964)

Dzeja

"Brīvā dzimtene" (1946)

Proza

"Stiprie cilvēki" (1946) (stāstu krājums)
"Marta" (garstāsts) (grāmatā un teātrī 1950, pirmpublicējums periodikā ar nosaukumu "Martas dienasgrāmata" 1949, luga ar nosaukumu "Stundu pirms ausmas" periodikā 1950)
"Ar sirdi un asinīm" (romāns) (1956, ekranizēts ar nosaukumu "Ilze")
"Uzticība" (romāns) (1962)
"Klusā pilsētiņa" (romāns) (1967)
"Zilais zvirbulis" (garstāsts) (1965, čehu TV filma 1972)
"Tas ir mans laiks" (1969) (garstāsta "Zilais zvirbulis" turpinājums)
Birth time/place16.09.1910
Taurauģe
Tauragė, Tauragė County, Lithuania
Residence1927
Rīga
Rīga

1941–1942
Jaroslavļa
Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia

1942
Ivanova
Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia

1943–1944
Maskava
Moscow, Russia

1944
Rīga
Rīga
EducationViesīte 6-year Primary School
Viesīte
Viesīte, Viesītes novads

1924–1927
Jēkabpils 1. vidusskola
Jēkabpils
Jēkabpils

1943–1944
The Maxim Gorky Literature Institute
Maskava
Moscow, Russia
Working place1940–1941
Rīga
Rīga

VAPP tehnisko rakstu apgāds.


1940–1941
Rīga
Rīga

Laikraksta "Padomju Latvija" līdzstrādniece.


1940–1941
Žurnāls "Sarkanā Palīdzība"
Rīga
Rīga

Tehniskā redaktore.


1941
Jaroslavļa
Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia
Strādājusi kolhozā.

1944
Jaunatnes teātris
Rīga
Rīga
Literārās daļas vaditāja.

1944–1948
Rīga
Rīga
Kinematogrāfijas ministrija, redaktore.
Participation in organisations1941
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Emigrated1941–1942
Jaroslavļa
Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia

1942–1944
Ivanova
Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia
Detention1932
Rīgas termiņcietums
Rīga
Rīga
Arestēta un notiesāta uz 3 gadiem un 6 mēnešiem. Sodu izcietusi Rīgas Termiņcietumā un Jelgavas cietumā.

1932
Jelgava
Jelgava
Arestēta un notiesāta uz 3 gadiem un 6 mēnešiem, sodu izcietusi Rīgas Termiņcietumā un Jelgavas cietumā.
Place/time of death29.09.1981
Rīga
Rīga
BurriedRaiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026
Rewards
1967
LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks

1970
Darba Sarkanā Karoga ordenis

:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given
Showing 1-20 of 22 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Taurauģe
(Tauragė, Tauragė County, Lithuania)
16.09.1910Birth time/placePilsēta
2Jēkabpils
(Jēkabpils)
1924 - 1927EducationPilsēta
3Rīga
(Rīga)
1927ResidencePilsēta
4Jelgava
(Jelgava)
1932DetentionPilsēta
5Rīga
(Rīga)
1932DetentionPilsēta
6Rīga
(Rīga)
1940 - 1941Working placePilsēta
7Rīga
(Rīga)
1940 - 1941Working placePilsēta
8Rīga
(Rīga)
1940 - 1941Working placePilsēta
9Jaroslavļa
(Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia)
1941 - 1942ResidencePilsēta
10Jaroslavļa
(Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia)
1941Working placePilsēta
11Rīga
(Rīga)
1941Participation in organisationsPilsēta
12Jaroslavļa
(Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia)
1941 - 1942EmigratedPilsēta
13Viesīte
(Viesīte, Viesītes novads)
(not set)EducationPilsēta
14Ivanova
(Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia)
1942ResidencePilsēta
15Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
(not set)BurriedKapsēta
16Ivanova
(Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia)
1942 - 1944EmigratedPilsēta
17Maskava
(Moscow, Russia)
1943 - 1944ResidencePilsēta
18Maskava
(Moscow, Russia)
1943 - 1944EducationPilsēta
19Rīga
(Rīga)
1944Working placePilsēta
20Rīga
(Rīga)
1944 - 1948Working placePilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.