Andris Zeibots

Name
Andris Zeibots
Name at birth
Andris Bērziņš
Pseudonym
Andris Zeibots
Connections
Summary
Andris Zeibots (1950) – dramaturgs, prozaiķis un dzejnieks. Publicējis dzeju, lugas, stāstus un romānus. Jaunākais darbs – romāns "Lēngaitis" (2021). Darbojies amatieru teātra režijā un vadījis vairākus amatieru teātrus. Kopā ar Andri Freidenfeldu veidojis un producējis "Radio SWH" rīta programmu "BB brokastis" (1997–2013). Raksta atsauksmes par grāmatām laikrakstā "Konteksts".
Personal information
1968: beidzis Rīgas Leona Paegles 1. vidusskolu.
1973: beidzis Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultāti, iegūts inženiera-ekonomista diploms.
1981: beidzis Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatoriju amatieru teātra režisoru specialitātē.

Pēc dienesta armijā strādājis socioloģisko pētījumu grupā par matemātiķi.

Pēc konservatorijas beigšanas kā režisors strādājis Nomales teātrī “Armatūra”, Eduarda Veidenbauma Cēsu Tautas teātrī, vadījis amatieru teātra grupas Ogres kultūras namā, darbojies Anša Rūtentāla kustību teātrī un avangarda ievirzes teātra grupā “Z. Akvārijs” Rīgā, vadījis teātra studiju Mazajā Ģildē un Mežaparkā.

No 1993. līdz 2013. gadam strādājis "Radio SWH", sākotnēji bijis reklāmas darbinieks un atsevišķu autorraidījumu vadītājs ("Zilā govs", "Milžu cīņas", "Runča Bazilio tops", "Krēslas zona"). "Krēslas zonā" sākusies sadarbība ar Andri Freidenfeldu, kas turpinājās rīta programmā "BB brokastis".

Kopš bērnības aizraujas ar intelektuālajām spēlēm, no septiņu gadu vecuma spēlē šahu, vēlāk zoli un bridžu. Spēlē bridžu arī internetā, 1998. gada augustā attālināti (internetā) piedalījies Pasaules bridža spēlētāju salidojumā Londonā.
Quotations

Par Andra Zeibota dramaturģiju:

"Kopā ar Hermani Paukšu Zeibots pieder pie latviešu drāmas konsekventākajiem absurdistiem, kas apguvuši un savos tekstos realizējuši visus šīs estētikas paņēmienus, sākot no dzīves absurda un bezjēdzības izjūtas gan sociālā, gan filozofiskā līmenī, piemēram lugā "Anima vai Tukšums debesīs", līdz totālai valodas komunikatīvās funkcijas devalvācijai ludziņā "sīraprīlis Kukurmušs vai Tev mīlīgie jāsūslā". Zeibota gadījumā simpātiska ir autora personībai un daiļradei piemītošā ļoti demokrātiskā attieksme pret pasauli, nevēloties to pārveidot, mācīt vai kā citādi ietekmēt."

Ulberte, Līga. Latviešu dramaturģija. Latviešu literatūra 2000–2006. Rīga: LU LFMI, Valters un Rapa, 2007, 202., 203. lpp.

Par Andra Zeibota romāniem:

"Gan Andra Zeibota iepriekšējā romānā "Okeāniskais Es" (Dienas Grāmata, 2013), gan "Krauklī" mēs sastopamies ar spilgtu, elpu aizraujošu rakstniecības metodi, kas autora virtuozi sacerētajā tekstā ļauj iegrimt kā Vāgnera operu mūzikā, kuru caurvij īpašā bezgalīgās melodijas transcendence, radot priekšstatu, ka rakstnieka radīšanas spēja ir gandrīz neierobežoti plaša. Šajā ziņā Andra Zeibota mērogs laikmetīgajā latviešu literatūrā ne ar vienu citu autoru nav salīdzināms."

Langa, Liāna. Dzīves un apziņas okeānā. Domuzīme, 2020, Nr. 3.

Par romānu "Krauklis" (2020):

"Romānam piemīt īsteni episks vēriens, lai arī tieša darbība koncentrēta samērā nedaudzās darbības dienās Valmierā un Rīgā ar nelielām atmiņu retrospekcijām. (..) Episko iespaidu par romānu stiprina pārdomātie un rūpīgi atlasītie epigrāfi, kas ir četri un gluži kā tāds vēja rādītājs iezīmē romāna pasaules dimensijas."

Lāms, Ojārs. Cilvēcīgi iluzoras mūžības meklējumos. Konteksts, 2020, Nr. 9.

"Romānu Zeibots aizsāk ar nopietnu Ievada vēstuli aptuveni 25 lappušu garumā, kurā, nepārtraukti pieticīgi atvainodamies par zināšanu trūkumu, sniedz pārskatu par sava literārā projekta filozofisko pamatu. Freida, Delēza, Gvatari un citu domātāju attīstīto modernitātes personu psīhes, eksistences un identitātes problemātiku rakstnieks tur ir pasniedzis meklētāja perspektīvā, un, jā, līdzās citiem strupceļiem vai mijkrēšļiem, kuros maldīties lasītājam piedāvāts kopā ar varoni, mums ir pavērts vēl viens – filozofisko konceptu latvisko tulkojumu brīnišķīgais mijkrēslis, kurā (ieklausieties vārdā vien: mij-krēslis; interesanti, kurš pirmais ieteica to lietot Nīčes darba tulkojuma nosaukumā) lielie jautājumi un tēli neizšķiramā veidolā darbojas kā funkcijas (sociālā plānā) vai dziņas (personiskā plānā), vai pasaules uzskatu strukturējoši elementi – plūstoši, sašķelti un mainīgi, kā jau postmodernismā pienākas."

Skulte, Ilva. Rita raiss. Punctum, 21.07.2020.

Par romānu "Okeāniskais Es" (2013):

"No vienas puses rodas vēlme darbu uztvert kā grandiozu joku ar koķetām pašironijas virsotnēm. No otras puses, Andra Zeibota komentāri par vairāk kā desmit gadus ilgo (!) darbu ar stāsta tekstu sagrauj jebkādas ilūzijas par veikliem pekstiņiem ar lasītājiem un lielā mērā pašam ar sevi. (..) Visi patiesi aizraujošie stāsta pavedieni – Kundziņsalas laiktelpa 20. gadsimta otrās puses šķērsgriezumā, dzejnieka Herberta Lauka dzīves un radošā darba gaitas, ekstravagantās un nesaprastās skolnieces/studentes Amēlijas lokālās un universālās kataklizmas, vēsturiskie un mītiskie Narcisa un Inkvizitora motīvi u.c. – paši par sevi šķiet potenciāli līdz mirklim, kad autors tos bezkaislīgi aprauj un liek lasītājam atgriezties pie duļķaini pārgudrajām pašrefleksijām, ko, neatkāpjoties no "okeāniskā" apveida, var nodēvēt par ūdens liešanu."

Koroševskis, Arnis. Duļķainais ūdens. UbiSunt, 10.01.2013.

Par dzejoļu krājumu "Ūdens ķirzaka" (2010):

"Šī ir sarežģīta, lielākoties grūti lasāma dzeja. Tā prasa darbu, vārdu pa vārdam šķetinot vaļā jēgas un nozīmes, kuru, iespējams, tajā nemaz nav. Varbūt tā ir vecmodīga doma, bet starp abstrakcijām un paradoksiem tomēr gribētos atrast nedaudz vairāk cilvēciska siltuma. Kā jau tas gadās ar t. s. moderno literatūru, "noslēpuma valodu" ne vienmēr gribas ielaist savā galvā."

Viguls, Arvis. Starp domu un bezjēdzību. Diena, 29.05.2010.

Work
Pirmā publikācija – dzejolis "Leģenda par svēto Moniku" 1972. gadā žurnālā "Liesma" (Nr. 9). Pirmais prozas darbs – "Saniknotā stāsts" – žurnālā "Liesma" publicēts 1977. gadā (Nr. 6).

Divas reizes piedalījies Rakstnieku savienības rīkotajā jauno autoru seminārā. 20. gadsimta 70. gados rakstījis ludziņas amatieru avangardistu videi.

Darbojies Bērnu un jaunatnes literāro konkursu žūrijā, bijis literārais konsultants Bērnu un jaunatnes vasaras literārajā nometnē "Aicinājums".

Saņēmis godalgas Latvijas Dramaturgu ģildes konkursā, kā arī nacionālo lugu konkursā. Garstāsts "Līķu dejas" (2002) godalgots konkursa "Preses nama grāmata" prozas žanra nominācijā. 2014. gadā saņēmis Dzintara Soduma balvu par romānu "Okeāniskais Es".

Proza

1998: stāstu krājums "Jamulejs un Tups" (Jumava).
2002: garstāsts "Līķu dejas" (Preses nams).
2013: romāns "Okeāniskais Es" (Dienas Grāmata).
2017: stāstu krājums "Plēve" (Zvaigzne ABC).
2020
: romāns "Krauklis" (Dienas Grāmata).
2021: romāns "Lēngaitis" (Dienas Grāmata).

Dzeja

2010: "Ūdens ķirzaka" (Mansards).
2021: "Plīva" (Literatūras Kombains).

Grāmatās publicētās lugas

1987: "Telefons" (kopkrājumā "Virtuss"; Liesma).
2004: "Anima vai Tukšums debesīs" (vienā grāmatā ar Jāņa Jurkāna lugu "Vistas"; Zvaigzne ABC).
2005: lugu krājums "Reģenerācijas karnevāls" (AGB).

Lugu iestudējumi un lasījumi

1994: "Cīņa ar pūķi", Vašingtonas skola, režisore Baiba Ozola.
2000
: "Mis Manekene", Dobeles amatierteātris "Pitons".
2001: Andris Zeibots un Dainis Grīnvalds "Stacijas vakari klaidoņiem", neatkarīgais teātris "Skatuve".
2001: "Virtuve", Dobeles amatierteātris "Pitons".
2009: "Muzejs", Dramaturgu teātris.
2009: "Melanholijas Princese", Dramaturgu teātris.
2010: "Latviešu Paradīze", Dramaturgu teātris.
2011: "Lustīgā Luīze", Dramaturgu teātris.
2012: "Melnais Pasts", Dramaturgu teātris.
2012: "Pašnāvības Kredīts", Dramaturgu teātris.
2013: "Radio LUX", Dramaturgu teātris.
2014: "Dižais Gars", Dramaturgu teātris.
2015: "Džungļi", Dramaturgu teātris.
2018: "Tuvojoties apvārsnim", Raiņa un Aspazijas muzejā, autora režijā.
2019: "Gājēju pāreja", Latvijas Rakstnieku savienības zālē, autora režijā.
2020: "Sānu Censība", Raiņa un Aspazijas muzejā, autora režijā; lasījuma ieraksts sagatavots pandēmijas laikā un publicēts autora "Facebook" kontā.
Birth time/place12.09.1950
Kundziņsalas 13. līnija 4, Rīga
Kundziņsalas 13. līnija 4, Rīga, LV-1005
ResidenceKundziņsala
Rīga
Educationunknown – 1968
Leona Paegles Rīgas 1. vidusskola
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050

1968 – 1973
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Beidzis Latvijas Valsts universitātes Ekonomikas fakultāti, iegūts inženiera-ekonomista diploms.


1977 – 1981
Latvian Conservatoire
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050

Beidzis Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatoriju amatieru teātra režisoru specialitātē.

Working place1989 – 1993
Laikraksts "The Baltic Observer"
reklāmas darbinieks

1993 – 31.01.2013
Radio SWH
Ganību dambis 24D, Rīga
Ganību dambis 24D, Rīga, Latvija, LV-1005

sākotnēji reklāmas darbinieks, vēlāk atsevišķu autorraidījumu vadītājs, literāts, redaktors, producents, "ētera personība" rīta programmā "BB brokastis"

Participation in organisationsLatvijas Bridža federācija
Ķekava
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

1999 yet
Latvijas Dramaturgu ģilde
Vaļņu iela 9, Rīga
Vaļņu iela 9, Rīga, LV-1050

2003 yet
Latvian Writers’ Union
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011
Service

Dienējis padomju armijā.

Rewards
2001
Konkursa "Preses nama grāmata" balva
Proza
Balva piešķirta par garstāstu "Līķu dejas".

2014
Dzintara Soduma balva
Balva piešķirta par romānu "Okeāniskais Es".

Map legendShowing 1-9 of 9 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Kundziņsalas 13. līnija 4, Rīga
(Kundziņsalas 13. līnija 4, Rīga, LV-1005)
12.09.1950Birth time/placeBuilding, house
2Kundziņsala
(Rīga)
(not set)ResidencePart of a city
3Raiņa bulvāris 8, Rīga
(Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050)
1968EducationBuilding, house
4Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1968 - 1973EducationBuilding, house
5Krišjāņa Barona iela 1, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 1, Rīga, LV-1050)
1977 - 1981EducationBuilding, house
6Ganību dambis 24D, Rīga
(Ganību dambis 24D, Rīga, Latvija, LV-1005)
1993 - 31.01.2013Working placeBuilding, house
7Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
(Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011)
2003Participation in organisationsBuilding, house
8Vaļņu iela 9, Rīga
(Vaļņu iela 9, Rīga, LV-1050)
1999Participation in organisationsBuilding, house
9Ķekava
(Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads)
(not set)Participation in organisationsVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.