Pauls Fridrihs Bērents

Illustration
Name
Pauls Fridrihs Bērents
Additional names
Paul Baerent, Paul Friedrich Baerent
Personal information
BĒRENTS (Baerent) Pauls Fridrihs (1866.8.XI Rīgā - 1935.4.IV Rīgā, apbed. Lielajos kapos) - baltvācu mācītājs un literāts.
Dz. pilsētas mērnieka ģim. Māc. Rīgas pils. ģimn., stud. teoloģiju Tērbatā (1886-91). Vienlaikus strād. arī par skolotāju Cēsu valsts ģimn. No 1897 Latviešu lit. (draugu) biedrības loc. u.c. sabiedriskos amatos. B. darbi public. gan vācu, gan latv. izdevumos (žurn. "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" 1923-30), tie visi veltīti Vidzemes 17., 18. gs. baznīcas un kultūras dzīves pētīšanai. Nozīmīgākie no tiem: "Pirmie latviešu tautības luterāņu mācītāji" (1924, per.), "Cēsu pilsētas pirmā pamatskola" (1926), "Āraišu baznīca un draudze savu 700 gadu laikā" (1927), "Cēsis un apkaime pēc lielā zviedru kara" (1930), "Die kirchlichen Zustande Livlands nach dem nordischen Kriege" ("Vidzemes baznīcu apstākļi pēc Ziemeļu kara"). Rokrakstā palicis liels darbs par Vidzemes baznīcām un mācītājiem 400 gadu ilgā laika posmā. Par nopelniem Ljas baznīcas vēstures pētniecībā LU Teoloģijas fak. B. 1929 piešķīra Dr. theol. h.c. grādu.
L. Dr. theol. h.c. P.F. Bērents miris. /Nekrologs/ // IMM, 1935,4.
I. Rubule
Birth place27.10.1866
Rīga
Rīga
Education
mācījies Rīgas pilsētas ģimnāzijā

1886–1891
studē teoloģiju Tērbatā
Working place
Strādājis Āraišos par mācītāju.
Place of death04.04.1935
Rīga
Rīga
Burried
Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeVietas tipsText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
27.10.1866Birth placePilsēta
2Rīga
(Rīga)
04.04.1935Place of deathPilsēta

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.