Hilda Grīva

Illustration
Name
Hilda Grīva
Personal information

GRĪVA Hilda (dz. Cerbaha, *1910. Talsu raj. Kolkas pag. Sīkragā - †1984.13.IX Ventspilī; apbed. Sīkraga kapos) – folkloras kopas vadītāja un teicēja, mūz. skolotāja. No tēva Oskara, līvu zvejnieka, iemācījusies līvu, bet no mātes Minnas - igauņu valodu. Skolas gaitas sākusi Pirmā pas. kara laikā Igaunijā, pēc tam māc. Mazirbes psk., no 1922 Ventspilī privāti māc. vijoļspēli. Tur iepazinusies ar somugru valodniekiem un līvu valodas pētniekiem O. Loritsu un L. Ketunenu, kurš izkārtojis G. studijas Somijā: no 1927 māc. Tūsolas Tautas augstskolā somu valodu, Helsinku TK dziedāšanu un privāti klavierspēli pie Žana Sibēliusa meitas, 1928 studēusi Skolot. inst. Heinolā. Pēc tam stud. turpin. Jelgavas Skolot. inst., ko abs. 1934. No 1931 kopā ar P. Dambergu un A. Gūtmani veidojusi līvu mēnešrakstu Līvli, kam rakstījusi un tulkojusi no somu valodas. Pēc tam bijusi skolot. Ventspils pilsētas u.c. skolās un vienlaikus pati pabeigusi Ventspils MV. Bijusi arī vijoļsp. un klaviersp. skolotāja Talsu MS, vad.Talsu ev. lut. bazn. kori. 70. gados kļuvusi par Ventspils līvu folkloras ansambļa Kãndla dalībnieci un vadītāju, sacerējusi un aranžējusi dziesmas. 1960 piedalījusies Esperanto-latviešu-lībiešu vārdnīcas sastādīšanā (rokr.). Andrejs Krūmiņš 1962 pierakstījis G. teiktās līvu  tautas melodijas. Saglabājusies viņas 35 gadus ilgā sarakste (1928-63) ar L.Ketunenu.

LIT.: Erenštreite E., Dažas piezīmes par lībiešu etnogrāfisko ansambļu Līvlist un Kãndla nodibināšanu // Lībiešu gadagrāmata, Mazirbē, 1997, 18.lpp; Krasts U., Dziedošā lībiešu tilbīte // turpat, 26. lpp.

A. Klotiņš

Birth time/place1910
ResidenceTalsi
Talsi, Talsu novads

Talsi
Talsi, Talsu novads
Place/time of death1984

Map legendShowing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Talsi
(Talsi, Talsu novads)
(Not set)ResidenceCity
2Talsi
(Talsi, Talsu novads)
(Not set)ResidenceCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.