Brīvības bulvāris 32, Rīga

ID1118274
NameBrīvības bulvāris 32, Rīga
TypeBuilding, house
AddressBrīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Platums56.95203977
Garums24.11517527
PrecizitāteKartēts precīzi
ExistingExisting
Map
Showing 1-20 of 85 items.
#NameOccupationEvent timeType of linkDescription
 
1Jurijs Abizovs
 • translator
 • author
 • literary scholar
 • bibliographer
1946 - 1949Education

Filoloģijas fakultāte

2Silvija Abzalone
 • translator
1957Education

Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu filoloģijas nodaļa

3Amanda Aizpuriete
 • poet
 • translator
 • poetry translator
1977 - 1979Education

Studējusi Vēstures un filozofijas fakultātē.

4Astrīda Aļķe
 • literary scholar
 • literary critic
 • critic
1956 - 1961Education

Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

5Ojārs Ambainis
 • folklore researcher
 • folklore collector
 • folklorist
1947 - 1952EducationBeidzis Vēstures un filoloģijas fakultāti
6Marta Apīne
 • bibliographer

00.11.1948 - 1950
Education
Education
Turpina studijas LU Vēstures un filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas nodaļā
No Klasiskās filoloģijas nodaļas pārgājusi uz Bibliotēku zinātnes nodaļas 4. kursu. Diplomdarbs – "Bērnu un skolas bibliotēkas Padomju Latvijā".
7Valdis Artavs
 • poet
 • publicist
To1951Education

Filoloģijas un vēstures fakultātes Žurnālistikas nodaļa

8Dagmāra Ausekle
 • professor
 • scientist
 • literary scholar
 • educator
1962 - 1967Education

Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

9Uldis Auseklis
 • poet
 • publisher
1962 - 1967EducationVēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa
10Irēna Auziņa
 • poet
 • translator
 • editor
 • lecturer
 • translator
To1982Education

Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļa.

11Arnolds Auziņš
 • poet
 • journalist
 • publicist
 • author
1950 - 1955EducationVēstures un filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļa
12Daina Avotiņa
 • poet
 • author
 • prose writer
 • editor
1947 - 1951Education

Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa. Vēlāk pāriet uz neklātieni un no 4. kursa izstājas.

13Ludmila Azarova
 • poet
 • translator
 • poetry translator
1952 - 1957EducationVēstures un filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras nodaļa
14Reinis Ādmīdiņš
 • publicist
 • author
 • literary critic
 • script writer
 • employee at radio
 • radio journalist
To1963EducationVēstures un filoloģijas fakultātes Filoloģijas nodaļa
15Anda Baklāne
 • researcher
 • librarian
 • translator
 • literary critic

2000 - 2004
Education
Education

Humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā, Latvijas Universitāte

Maģistra darbs: Lasīšanas (ne)iespējamība dekonstrukcijas un hermeneitikas kontekstā: Ž. Deridā, P. de Mans, H. G. Gadamers


Humanitāro zinātņu bakalaura grāds filozofijā, Latvijas Universitāte

Bakalaura darbs: Pola de Mana retoriskās lasīšanas stratēģija

16Pauls Bankovskis
 • journalist
 • publicist
 • author
 • play writer
1992 - 1996EducationVēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļa, iegūts filozofijas bakalaura grāds. Bakalaura darbs "Atgriešanās pagātnē jeb Ievads aizmiršanas vēsturē".
17Astrīda Beināre
 • teacher
 • author
1958 - 1963Education

Vēstures un filoloģijas fakultātes Vācu valodas nodaļa

18Ilgonis Bērsons
 • poet
 • literary scholar
 • literary critic
 • literary historian
1951 - 1956EducationVēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa
19Uldis Bērziņš
 • poet
 • translator

1968
Education
Education

Vēstures un filoloģijas fakultāte, latviešu valodas un literatūras specialitāte. Universitāti Uldis Bērziņš nebeidza, jo no trešā kursa 1964. gada rudenī tika iesaukts armijā.


Vēstures un filoloģijas fakultāte, latviešu valodas un literatūras specialitāte. Atgriezies no dienesta, 1968. gadā Uldis Bērziņš vienu ziemu turpinājis studijas latviešu filoloģijā.

20Pēteris Birkerts
 • folklore researcher
 • literary scholar
14.06.1945 - 28.04.1948Working place

Lasījis folkloristikas kursus (speckurss par vāciešiem latviešu folklorā, Latviešu brahiloģismi) Filoloģijas fakultātē.

1946, 4. jūlijs: ievēlēts par profesoru.

Showing 1-20 of 85 items.
Showing 1-2 of 2 items.
#TitleOther namesOrganisation typeTime in placeType of link
    
1University of LatviaLatvijas Augstskola ( Vēsturiskais )
P. Štučkas Latvijas Valsts universitāte ( Vēsturiskais )
UniversitiesLocation
2Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)OrganisationLocation
Showing 1-2 of 2 items.
Showing 1-1 of 1 item.
#TitleYear of publicationType of linkExcerpt
   
1 Pērļu zvejnieks1929
Mentioned in text
„Vai nenāksi ar mani uz Parka pagrabu glāzi alus dzert; citi biedri tur uz manis jau gaida; mēs katru sestdienas vakaru tur sapulcējamies, debatējam un uzdziedam pa dziesmiņai.";
„lešu," viņš teica, „man taču vairāk ar cilvēkiem jāiepazīstas." Un viņi abi aizgāja uz Parka pagrabu.
Showing 1-1 of 1 item.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.