Interview with Dzintra Ziemele

Add comment

TitleInterview with Dzintra Ziemele
Unit numberK-20
CollectionKundziņsala interviews
MediumAudio
TypeDigital
File codeK-20
RepositoriesLZP projekts "Dzīve līdzās ostai"
NotesIntervija ar Dzintru Ziemeli (datums: ; intervēja: Agita Pusvilka; garums: 67 min.).
Intervija atrodas Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) digitālā arhīva http://garamantas.lv/ kolekcijā '' (ID ), krājums 'LZP projekts 'Dzīve līdzās ostai'' (ID 1537251).
Intervija iegūta projekta 'Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē' (2018-2021 LU LFMI, lzp-2018/1-0446, vadītāja - Dace Bula) ietvaros.
Intervija (audio un/vai teksta fails) pētnieciskiem nolūkiem vai ģimenes iekšējai lietošanai pieejama, iepriekš sazinoties ar ieva.garda@lulfmi.lv.

Interview with Dzintra Ziemele (date: ; interviewer: Agita Pusvilka; length: 67 min.).
The interview can be found in the collection of the digital archive http://garamantas.lv/ of the Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia (LU LFMI) '' (ID ), repository 'LZP projekts 'Dzīve līdzās ostai'' (ID 1537251).
Interview obtained within the project 'Living Next to the Port: Eco-Narratives, Local Histories and Environmental Activism in the Daugava Delta' (2018-2021 LU LFMI, lzp-2018/1-0446, leaded by Dr.philol. Dace Bula).
The interview (audio and / or text file) for research purposes or for family use is available by contacting ieva.garda@lulfmi.lv.
Interviewer
Recorder
Files
Keywords

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.