Add comment

TitleTraks uz šņabi, kā āzis uz mīzaliem.
Genreproverb
Keywords
Traks uz šņabi, kā āzis uz mīzaliem.