#LFK-1654-10

TitleKad es būtu zinājusi
Unit No.10
RepositoryArchives of Latvian Folklore
OrganisationViesīte 6-year Primary School
Genrefolksong, 1-6 lines
LanguagesLatvian
Files1654-Viesites-pamatskola-01-0003
CollectorAleksandra Afanasjeva
Date of submission30.11.1938
Place of recording1938, Viesīte
Viesīte, Viesītes novads,
"Kadiķi"
Keywords
#LFK-1654-10
Transcriberarta romane
Completed
Accepted
Updated2016-03-14 22:48:49
Transcription (text)

4

Māte mani mazu pēŗa.
Ar vītola žagariņu
Lai es augu tik lokana
Kā vītola žagariņš.

5

Degu [dedzu] skal, degu sveci,
Tumša mana iztabiņa [istabiņa],
Ienāk mana māmulina
Tūdaļ gaiša iztabiņa [istabiņa].

6

Es diedziņu sketerēju,
Man nebija dzīpariņa.
Es pušķoju tautu dēlu.
Man nebija bāleliņa

7

Tautiets mani māsu sauca,
Kumelē sēdēdams.
Daudz purvā baltu berzu;
Daudz man tādu bālelinu.

Ieva. Kupečs.
41 g. v. Viesīts kadiķos.

8

Smuks puisītis balta mute,
Guļ celiņa maliņā
Cūkas bikses saplēsušas,
Pogas vien tik palikušas.

9

Eita bērni skatīties,
Kādi ērmi tīrumā.
Pieci kaķi arklu vilka,
Vāciets aŗa raudādams.

10

Kad es būtu zinājusi,
Kāda tautu dzīvošana.
Būt akmeni iecēlusi,
Ne kājiņu iecēlusi.

Labāk būtu to strēķīti
Zem eglīts pasēdējsi
Negājusi baznīcā,
nemijusi gredzentiņu.

File1654-Viesites-pamatskola-01-0003
Transcribe text
Open

Kad es būtu zinājusi,
Kāda tautu dzīvošana,
Būt akmeni iecēlusi,
Ne kājiņu iecēlusi.

Labāk būtu to strēķīti
Zem eglītes pasēdējsi.
Negājusi baznīcā,
Nemijusi gredzentiņu.