#LFK-821-190

Unit number
190
Category
Keywords
#LFK-821-190
TranscriberEvijaLiparte
CompletedYes
AcceptedNo
Updated2022-01-30 14:51:10
Transcription (text)Kā lūdi sesiulā kā ņaviarķi
Kā savā sesiulās ņavirgdiņi
Verks manā sesiulā ņavirgdinta
Gražiosios žiādiaļus atsķirdama.

190

VII. daina
Perģivenau visū amžiū
Smiartiās ņaŗeģējau
Jau atajā tō diaņalā
Smiartiās adīņēlā

Siuvā maņ matiņēlā
Baltujū sukņalī
Piņā siasiutēlā
Rūtū vaiņiķēļī

Dirbā tiāvutēlīs
Skļapīstū grabiaļī


Kai idējā maņ grabiaļin
Vaidialīs bālavā
Kai uždējā vaiņikēļi
Rūtialās žaļavā.

Kai maņ viažiā par ģīrialī
Ģīŗalā žaļavā
Pilkōji ģegutēlā
Balsaļu kūkavā

Kai maņ viažā unt bažņīčiū
Varpai suzvaņijā
Kai iņašiā bažņitēlān
Unt mōrū pastatā

Išeina kuņigēlīs
Iš zakrastijēlās
Viānōj runkai margās kņīgās
Untrōj krapilēļīs
Transcribe text
#LFK-821-190
TranscriberEvijaLiparte
CompletedYes
AcceptedNo
Updated2022-01-30 15:30:43
Transcription (text)Krapis manā viečnus namus
Ir žaļōsias rūtialas
Kuņigas, su vargāmistru
Gali grabā ģādōjā

Visi manā ģimiņēlās
Balsaļu raudōjā
Kai išņašiā iš bažņīčiās
Unt aukštā kalnaļā

Ir iškasiā giļū dobī
Pā žmāņū kājalām
Kai maņ laidiā, ģiļōn dābēn
Su sūkŗōm virvialām

Ir paklausiā pōnas Dievas
Ķiek turi turtiaļā
Visas manā čia turtialīs
Rūtū vaiņiķēlīs.

Kopā 42 dainas un pasakas.

191

Zīma nōce raudōdama,
cymdus, boltus pōrklōdama,
vysim zeču praseidama,
bārnīm skūlu atvārdama.

192

Seili, seili, byus tev strāpe,
kam siliņu dadzynōji;
syla kunga gaspažai
voska kurpes sadagušas.

193

Uz kariņu aizīdams
cērvi ciertu ūzulā;
ja naraud tāvs ar mōti,
lai raud zaļi ūzuliņi.

194

Pyut, vējiņi, mogonōs,
lai lapiņos plotijās;
rōj, māmiņ, savas meitas,
lai prūtos vedekliņas.

195

Maņ boliņš lynus deve
???

196

Cierti maņ garajam
garu priežu ustobiņu,
kur maņ bij dieti lēkt,
kur ruciņas pacylāt.


197

Vai, galdiņ, vai, galdiņ,
kai tev skaisti pīdarēja;
ap tevim veiri sēd
kai rasni ūzuliņi.

198

Tāvs, tāvs rōja tū dālu
saraustēja trēju važu,
treju kaļvu kalumiņu,
paklausējis ļaužu mēļu
rōju sovu leigaviņu.

199

Sīviņ, muna ???

200

Štuki, štuki, breinumiņi:
rūzēs zīd ēršķēžums;
ūtri štuki, breinumiņi:
rucī jaunas meitas māļ.

201

Maņ mamiņa pīsacēja:
dēliņ, meitu namīloj;
kad rūzītes nūzīdōs,
tod es meitu namīļošu.
Transcribe text

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.